Kolding Netavis

Markante gener i trafikken i dette område

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Fjernvarmearbejdet i området omkring Lyshøj Alle er så småt gået i gang, da den nye forsyningsledning skal tilkobles den eksisterende fjernvarmestation på hjørnet af Lyshøj Alle og Petersbjerggård. Foto: Kolding Kommune.

Trafikanter og beboere i området omkring Lyshøj Alle i Kolding må væbne sig med tålmodighed, fordi et omfattende vejarbejde og omkørsel de kommende uger vil præge området. TVIS påbegynder de sidste etaper af et stort fjernvarmeprojekt, der sigter mod at sikre fjernvarme til Almind, Vester Nebel, Ågård, Gravens, Viuf samt industriområdet ved Kokbjerg.

Arbejdet med fjernvarme i området omkring Lyshøj Alle er allerede i gang, idet den nye forsyningsledning skal forbindes til den eksisterende fjernvarmestation på hjørnet af Lyshøj Alle og Petersbjerggård.

Mens trafikken hidtil kun har været påvirket i mindre grad, vil der fra mandag morgen og hen over sommeren være markante gener, når der skal graves fjernvarmerør ned i jorden på Lyshøj Alle mellem Gefionvej og Apotekervænget.

-Det er første gang, vi arbejder i et beboelsesområde i dette projekt. Det er uundgåeligt, at der opstår gener for naboer, trafikanter og bustrafik, men vi vil gøre vores bedste for at minimere disse gener. Heldigvis træder vi nu ind i ferieperioden, hvor trafikken er markant mindre end normalt, fortæller projektchef Jens Larsen fra TVIS i en pressemeddelelse.

Aendring trafik Lyshoej Alle og omkoersel for cyklister
Her kan du se, hvordan trafikken bliver påvirket på Lyshøj Alle mellem Apotekervænget og Næsbyvej samt den anviste omkørsel for cyklister. Kort: Kolding Kommune.

Trafikforhold:

  • Lyshøj Alle ensrettes i perioden fra mandag den 1. juli kl. 09 og ca. en måned frem. Det vil kun være muligt at køre i retning mod Fynsvej. Kørebanen mod Strandhuse og Drejens vil være lukket med omkørsel via Fynsvej, Nr. Bjertvej og Skolebakken.
  • Petersbjerggård vil være lukket for gennemkørsel i krydset Petersbjerggård-Lyshøj Alle. Når arbejdet på strækningen er færdigt – forventeligt inden for en uges tid – vil Petersbjerggård genåbnes for gennemkørsel.
  • Apotekervænget, Frejasvej og Næsbyvej vil være åbne for ind- og udkørsel i hele perioden. Dog vil den berørte del af Lyshøj Alle være ensrettet, herunder også for beboere på de tre veje.
  • Fortovet på den vestlige side af vejen vil være lukket, og fodgængere henvises til fællesstien på modsatte side af vejen.
  • Cykelstien på den vestlige side af vejen, hvor fjernvarmerørene graves ned, vil være lukket med angivelse af omkørsel.
  • Buslinjerne 7 og 8 vil stadig betjene den berørte strækning. Se Sydtrafik.dk eller Rejseplanen for information om, hvordan busdriften påvirkes.

-For mange vil de anbefalede omkørsler betyde en længere rejse for både bilister og cyklister. Vær forberedt på at afsætte ekstra tid til din rejse. Afhængigt af destinationen vil bilister og cyklister med lokalkendskab måske finde mere velegnede ruter i arbejdsperioden, siger Jens Larsen.

Når arbejdet på strækningen Apotekervænget-Næsbyvej er færdigt, vil entreprenøren fortsætte på strækningen Næsbyvej-Gefionvej.

Omkoersel for bilister paa Lyshoej Alle
Her kan du se den anviste omkørsel for bilister via Fynsvej-Nr. Bjertvej og Skolebakken, mens Lyshøj Alle er ensrettet mellem Næsbyvej og Apotekervænget. Kort: Kolding Kommune.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Del denne artikel