Kolding Netavis

Beboerne føler sig truet af nyt stort gylleanlæg

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

De føler sig ikke korrekt behandlet af kommunen og begærer derfor aktindsigt i sagen.

Beboerne langs en lille stille sidevej, Torningvej ved Christiansfeld, er stærkt bekymret over, at få et nyt stort gylletankanlæg som nabo, skriver Sebro Press.

De mener, at anlægget vil påføre dem store gener med lugt og stor trafik af store brede ildelugtende gyllevogne på den lille vej. Beboerne søger nu aktindsigt i sagen hos kommunen.

Det er en landmand, som ikke selv har dyrehold, og har dermed ikke selv behov for opbevaring af overskudsgylle, der bygger anlægget. Han vil efter det oplyste udelukkende benytte det ved at tilbyde andre landmand, som har overskud af gylle opbevaringsplads, for derefter igen afsætte gyllen i anlægget til andre landmænd, som mangler gylle.

Gyllekørsel til og fra anlægget

Og det betyder, at der både skal køres gylle i store mængder til og fra anlægget, og det mener beboerne vil betyde urimeligt omfattende trafik af et stort antal gyllevogne på den lille vej. Beboerne betragter i øvrigt gylleanlægget som værende et kommercielt industrielt byggeri og ikke et almindeligt landbrugsbyggeri.

– Og tilsyneladende er byggeriet allerede i gang. Og det undrer vi os over. Og vi føler sig svigtet af kommunen. Vi har nemlig for længst gjort indsigelse til kommunen mod projektet, og forstår ikke, at vi ikke siden har hørt fra kommunen over, ud over at vores indsigelse var modtaget, og at den vil indgå i sagens videre behandling, fortæller Anette Wolf, som bor ved vejen, og er sammen med samtlige beboere medunderskriver af indsigelsen.

Beboerne frygter for, at den lille vej døgnet rundt vil blive trafikeret af store tunge og brede gyllevogne, som vil fylde hele kørebanen, blandt andet til stor fare cyklende skolebørn:

– Endvidere vil vores hverdag også blive radikalt ændret med støj fra de store køretøjer og lugt fra anlægget, og det er ikke rimeligt, siger Anette Wolff.

Beboerne stiller sig også tvivlende over for, om at sagen er helt korrekt behandlet i kommunen, så de vil nu begære fuld aktindsigt i sagen.

Og så kan der tilføres, at den pågældende landmand, som vil opføre det omstridte gylleanlæg, ikke selv bor privat på Torningvej – ej eller blot i nærheden af den.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Del denne artikel
Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *