Kolding Netavis

Færre klager vedrørende handicappede børn

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

I Kolding Kommune er der færre klager vedrørende handicappede børn.

På landsplan har antallet af klager på børnehandicapområdet været stigende. Dette gør sig også gældende i Kolding Kommune. Ankestyrelsen vurderede i 2017 at Kolding Kommunes sagsbehandling var mangelfuld i 71% af de indbragte klager.

Hovedtendensen er, at ankestyrelsen vurderer at Kolding Kommune ikke har forholdt sig tilstrækkeligt til alle oplysningerne i de pågældende sager, herunder oplysninger fra skole, dagtilbud, læger, sygehus og forældrene selv.

På baggrund af ovenstående iværksatte Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune i foråret 2018 en række initiativer der skulle nedbringe antallet af klager på børnehandicapområdet.

Forvaltningen har, blandt andet, foretaget en systematisk gennemgang af klagerne, styrket kompetencerne på området og haft fokus på hvordan sagsbehandlingen kunne blive bedre.

Dette har medført, at antallet af klager er faldet fra 39 i 2017 til 9 i de første 10 måneder af 2018.

Formand: -Vi er på rette vej

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Karina Lorentzen, udtaler:

– Vi er i Social- og Sundhedsudvalget glade for at antallet af klager på børnehandicapområdet er faldet markant i 2018. Det viser at vi er på rette vej. Næste skridt er selvfølgelig at ankestyrelsen i mindre grad finder sagsbehandlingen mangelfuld og at det kompetenceløft vi har givet området således har virket.

Ankestyrelsen har endnu ikke truffet afgørelse i klagerne fra 2018. Men uanset ankestyrelsens afgørelse er en klage altid et udtryk for at en borger er frustreret over sagsbehandlingen i kommunen. Karina Lorentzen fortsætter derfor:

– Vi arbejder ud fra at sætte borgeren i centrum, og en klage bliver derfor altid behandlet omhyggeligt og med respekt for borgeren og barnets situation. Vi skal derfor altid være i dialog med den, der klager og hele tiden have fokus på, hvordan en klage kan skabe viden og læring i forhold til hvordan vi sagsbehandler bedst muligt.

Klagerne på børnehandicapområdet er en del af ’Danmarkskortet’ som er Børne- og Socialministeriets oversigt over hvor ofte ankestyrelsen finder fejl og mangler i sagsbehandlingen i de enkelte kommuner. Du kan se Danmarkskortet her…

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel