Kolding Netavis

Nye regler for genoptræning vil presse ventelisterne

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

Ny lov om kortere ventetid til genoptræning vil gavne nogle borgere, men kan også presse andre bagerst i køen.

Fra 1. juli træder loven om ”Frit valg til genoptræning” i kraft. Den betyder, at borgere, der udskrives fra sygehuset med behov for genoptræning, skal tilbydes genoptræning inden for 7 dage. Kan kommunen ikke det, skal borgeren kunne vælge en privat leverandør, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

– I Social- og Sundhedsudvalget er vi helt enige i genoptræning skal starte hurtigst muligt. Udfordringen med de nye regler er, at de ikke tager hensyn til de tilfælde, hvor det ikke giver mening, at træningen sættes i gang inden for 7 dage, eller hvor der er andre forhold der gør, at borgeren bør vente, siger Social- og Sundhedsudvalgsformand i Kolding Kommune Karina Lorentzen.

Bekymring for voksende ventelister

Karina Lorentzen frygter, at de nye regler medfører, at de borgere, som ikke er omfattet af garantien, vil få længere ventetid på genoptræning. Hun peger på, at Folketinget ikke har afsat nok penge til den nye ordning, og at der i forvejen er et stort pres på genoptræningsområdet.

– Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at give borgerne den bedst mulige behandling, men vi må også anerkende, at midlerne, der følger med, ikke er ubegrænsede. Derfor kan jeg godt frygte, at ventelisterne kan vokse, og at det vil ramme socialt skævt, fordi garantien kun omfatter dem, der bliver udskrevet fra et sygehus, siger Karina Lorentzen.

– Fx vil en ældre medborger, der har været ramt af svær lungebetændelse og har brug for genoptræning, risikere at blive presset bagud i køen, blot fordi hun er henvist af egen læge, speciallæger eller hjemmeplejen. Disse er netop ikke dækket af ventelistegarantien, og det er både ulighedsskabende og kolliderer med et dybfølt ønske om at skabe selvværd og sammenhæng i hverdagen for alle borgere.

Behov for øget dialog med sygehusene

Kolding Kommune arbejder målrettet på, at lovændringen ikke rammer borgerne. Derfor har man gennem foråret haft en tæt og rigtig god dialog med de omkringliggende sygehuse. Eksempelvis kræver det en tæt dialog mellem sygehus og kommune at sikre, at borgerne ved udskrivelsen fra sygehuset får deres genoptræningsplan i hånden, og at det bliver tydeligt i genoptræningsplanen, hvis en borger f.eks. på grund af sår eller sting ikke må gå i gang med genoptræningen med det samme.

Målet er, at borgere kan gå over p-pladsen for at lave en aftale om deres genoptræning i Sundhedscenter Kolding efter udskrivelse eller ambulant kontrol på sygehuset. Gevinsten for borgerne er, at de ikke først skal afvente indkaldelse til genoptræning i deres e-boks, men fra starten selv får indflydelse på at finde tidspunktet, samtidig med at afdelingen sparer administration og formentligt kan nedsætte antallet af aflysninger og udeblivelser.

Fakta

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2018.

Lovændringen om frit valg af genoptræning efter udskrivning fra sygehus betyder, at borgere, der er udskrevet med en genoptræningsplan fra sygehuset, skal tilbydes frit valg ved privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for 7 kalenderdage.

I forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget bliver kommunerne tilført midler til i første omgang at nedbringe ventetiden og derefter at holde ventetiden nede. På papiret lyder dette godt, men virkeligheden er at regeringen i perioden 2016-2018 uddelte et midlertidigt beløb til nedbringelse af ventetiden til genoptræning. Disse penge er blevet anvendt til ekstra bemanding, men da der i samme periode har været et øget antal genoptræningsplaner, har midlerne primært været medvirkende til at ventetiden ikke er steget yderligt. I praksis betyder det at Kolding Kommune fra 2019 og frem vil få tilført ca. 76.000 sammenlignet med nuværende budget.

Det er Kommunernes Landsforening, KL, der skal indgå aftaler med de private leverandører af genoptræning. På nuværende tidspunkt er arbejdet med at indgå aftaler igangsat, men den foreløbige udmelding er at forhandlingerne ikke forventes at være færdige til 1. juli 2018. Det vides ikke præcist, hvornår borgerne kan forventes at få tilbuddet om frit valg, men i takt med at aftalerne bliver indgået vil Kolding Kommune selvfølgelig leve op til sit ansvar om enten at tilbyde borgerne en tid indenfor 7 kalenderdage eller at oplyse om muligheden for at benytte sig af frit valg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel