Kolding Netavis

Ny fredning af Skamlingsbanken åbner for ambitiøse planer

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet at ophæve den eksisterende fredning af Skamlingsbanken og at gennemføre en ny og udvidet fredning af det historiske område syd for Kolding.

Fredningen vil sikre områdets unikke landskaber, natur og kulturhistoriske værdier. Herefter kan Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden komme videre med det ambitiøse projekt, som med støtte fra A.P. Møller Fonden, m.fl. skal fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted med bl.a. besøgscenter og ny folkemødeplads.

Fredningssagen blev rejst i fællesskab af Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Kolding Kommune i foråret 2018. Det skete, efter Fredningsnævnet havde afgjort, at de daværende planer om at fremtidssikre Skamlingsbanken ikke kunne gennemføres under den gamle fredning fra 1936.

– Jeg er superglad for, at vi sammen med DN er kommet igennem med en ny og tidssvarende fredning af Skamlingsbanken, som vil beskytte områdets enestående landskaber og natur. Nu kan vi komme i gang med vores udviklingsplaner, som bl.a. omfatter moderne besøgscenter og ny folkemødeplads, og der er ingen tid at spilde, da Skamlingsbanken skal indgå i fejringen af 100-året for Danmarks genforening i 2020, siger borgmester Jørn Pedersen, i en pressemeddelelse.

Også formanden for Skamlingsbankeselskabet, Nis Jørgen Steffensen, kipper med flaget:

– Lige så skuffede vi var, da vores planer blev afvist i første omgang, lige så glade er vi nu. Den nye fredning vil sikre Skamlingsbanken som samlingspunkt for fremtiden, og vi glæder os til, at området bliver attraktivt for nye generationer og endnu flere mennesker fremover.

Resultat af godt samarbejde

Formanden for DN Kolding, Esben Christoffersen, betegner den nye fredning som et resultat af et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem DN og Kolding Kommune.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at DN havde visse reservationer over for de oprindelige planer, men vi nåede frem til en fælles forståelse. Resultatet er en markant større og bedre fredning end den oprindelige. Med fredningen sikrer vi offentligheden adgang til hele Skamlingsbanken, ligesom vi med naturpleje og -genopretning beskytter den unikke og artsrige natur på Skamlingsbanken i generationer fremover, siger Esben Christoffersen.

Udvidet fredning til større areal

Den nye fredning adskiller sig på flere punkter fra den gamle. Fredningen fra 1936 omfattede et areal på 35 hektar. Det primære sigte med fredningen var at bevare udsigten fra toppen af Skamlingsbanken.

Den nye fredning omfatter 128 hektar. Hovedparten af det fredede område, 92 ha, ejes af kommunen, mens Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og tre private lodsejere ejer resten. Formålet med fredningen er nu at bevare landskab, natur og kulturhistorie og sikre adgang til de fredede arealer.

I afgørelsen fra Fredningsnævnet gives der mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på fire uger.

Planer for Skamlingsbanken

Med den nye fredning fortsætter arbejdet med at renovere og pleje Skamlingsbankens natur og landskab samt styrke stedet som nationalt samlingssted.

Et nyt besøgscenter skal diskret byde velkommen og introducere de besøgende til Skamlingsbankens fortælling om naturens og talens stærke kræfter. Arkitektvirksomheden CEBRA vandt i slutningen af 2016 projektkonkurrence om et nyt besøgscenter, som placeres diskret i landskabet under en græsklædt bakke for enden af den nuværende ankomstvej op til Skamlingsbanken. Besøgscentret kommer til at rumme udstilling, café, butik, toiletter samt en storslået udsigt ud over Skamlingsbanken gennem det store glasparti, som udgør bygningens ene sidevæg.

Tidsplan

Mens Fredningsnævnet har behandlet ansøgningen fra DN og Kolding Kommune, er Skamlingsbankestøtten på toppen af Skamlingsbanken blevet restaureret, flere stier er blevet renoveret, og områder med grantræer er blevet ryddet for at genskabe de åbne, kuperede landskaber som med tiden vil blive til ny natur.

– Vi har arbejdet med nogle elementer af udviklingsplanen, som ikke var direkte afhængige af Fredningsnævnets afgørelse. Nu går vi ind i en ny fase, hvor vi skal have plangrundlaget på plads, så vi kan komme videre med nyt besøgscenter, nye p-pladser og en tiltrængt renovering af landskab og udsigter, forklarer projektleder Mette List, Kolding Kommune.

Den foreløbige tidsplan ser således ud:

Forår 2019: Myndighedsarbejde (lokalplan, byggetilladelse m.v.)

Forår 2019: Renovering af mindesmærker og landskabsrum

Sommer 2019: Byggestart (besøgscenter, P-pladser, folkemødeplads, stier)

2020: Indvielse af besøgscenter

Støtte fra donorer

A.P. Møller Fonden har skænket 40 mio. kr. til en delvis realisering af udviklingsplanen for Skamlingsbanken. Foreningen Plan-Danmark har doneret en halv mio. kr. til renovering af mindesmærker.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel