Kolding Netavis

SF: Nu får flere mulighed for at bo i centrum af Vamdrup

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

En ny aftale er netop vedtaget i Folketinget. Og der er både penge og dispensation på vej i Vamdrups retning, og som skal bidrage til at udvikle bymidten.

Det oplyser SF’s landdistriktsordfører, Karina Lorentzen, i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder, at Vamdrup både får penge, der kan bidrage til at omdanne bymidten, men også en dispensation, hvor man kan omdanne erhvervsmål i stueetagen til boliger, selvom stueetagen ifølge lokalplanen skal bruges til erhverv.

Det glæder Karina Lorentzen:

-Det er ret afgørende for at fastholde bosætning og butikker, at der også er lokale mødesteder og attraktive bykerner i mindre byer. Derfor er jeg glad for, at vi laver en ordning, hvor vi giver muligheder for at skabe det. Om det virker, bliver spændende at følge, men det er i hvert fald et forsøg på at give bedre betingelser, forklarer hun.

Det hele sker som en udmøntning af aftalen om frie bymidter. Her får byer mulighed for at kunne dispensere fra eksisterende lovgivning, for at forsøge at skabe mere liv i de mindre byer.

-Det er et forsøg, hvor vi giver Kolding kommune mulighed for at må afvige fra lokalplanerne, så flere kan få lov at bo i midtbyen i Vamdrup. Det betyder, at området bliver mere attraktivt både at drive erhverv i, men også at opholde sig i, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, landdistriktsordfører, som selv har forhandlet aftalen.

-Med aftalen ønsker vi at sparke liv i bymidterne i de mindre byer, forklarer hun.

Forsøget med frie bymidter er planlagt til at blive vedtaget ved lov i februar 2024. Forsøgsperioden starter 1. juli 2024 og skal vare frem til 2029, hvor forsøgshjemlerne udløber.

Om aftalen

Der er afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 svarende til 100 mio. kr. samlet til medfinansiering af fornyelse af bymidter og 30 mio. kr. til medfinansiering af etableringen af lokale velfærdsfunktioner i bymidten. Der er krav om 40 pct. kommunal medfinansiering. Midlerne er ikke bundet til forsøg med lovfritagelser, men kan gå til andre indsatser i de udvalgte bymidter.

Krav, som skal være opfyldt for at indgå i forsøgsordningen:

• Bymidterne ligger i byer med mellem 4.000- 20.000 indbyggere.

• Kommunen forpligter sig til at etablere lokale velfærdscentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet som fx borgerservice, sundhedsfunktioner, kulturskoler, fritidsaktiviteter, biblioteker mv., og disse sammentænkes og samlokaliseres med bymidtens øvrige funktioner og byliv i et samarbejde med byens øvrige parter. Velfærdstilbuddene skal udspringe af lokale behov, opretholde samme kvalitet som andre velfærdstilbud i kommunen og der lægges vægt på nytænkende og innovative projekter.

• Lokale private og civile aktører skal inddrages i et samarbejde med kommunen. Der lægges vægt på nye samarbejdsformer med lokale aktører og inddragelse af civilsamfundet, som styrker det lokale engagement.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel