Kolding Netavis

Kolding får penge til at beskytte vandmiljøet

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Kolding får bedre mulighed for at beskytte de arealer, hvor der vurderes at være en særlig risiko for forurening af drikkevandet med pesticider og nitrat.

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2024 afsætter nu yderligere 23,5 mio. kr. til Drikkevandsfondens to tilskudspuljer. Midlerne kommer oven i de 33,9 mio. kr., der allerede er afsat på finansloven og fordeler sig på henholdsvis 22,7 mio. kr. til puljen til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse og 0,8 mio. kr. til puljen til lukning af ubenyttede brønde og boringer. Det betyder, at alle tilskudsberettigede drikkevandsprojekter kan opnå tilsagn i 2023.

Syv kommuner får del i midlerne – blandt andet Kolding. Herudover er det Horsens, Aarhus, Thisted, Brønderslev, Holbæk og Assens.

-De penge, vi nu sætter af til Drikkevandsfonden, beskytter vores drikkevand og miljø. For vores drikkevand er en livsvigtig naturressource, som vi skal passe på, så vi sikrer, at vi også i fremtiden har noget af verdens reneste drikkevand, fortæller miljøminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

Beskyttelse af jord over grundvandsmagasiner

I den ene pulje kan kommuner og vandforsyninger søge om penge til at beskytte jorden over grundvandsmagasiner. Projekterne, som drikkevandsfonden støtter, spænder bredt. Der er blandt andet givet tilsagn til et beskyttelsesprojekt på Endelave. Især på de små øer kan der være problemer med at skaffe rent vand til borgerne, hvis grundvandet bliver forurenet. På de små øer, er der få vandforbrugere til at betale regningen for drikkevandsbeskyttelse, og det hjælper tilskud fra Drikkevandsfonden til, så det ikke koster vandforbrugerne ekstra.

Derudover gives der tilskud til at etablere nye kildepladser, og til at udvide drikkevandsbeskyttelsen omkring allerede eksisterende. De konkrete kommuner, hvor der kommer mere beskyttelse af drikkevandet, er Horsens (Endelave), Århus, Thisted, Brønderslev, Holbæk, Assens og Kolding.

Lukning af ubenyttede brønde og boringer

Drikkevandfondens anden pulje går til at lukke ubenyttede brønde og boringer, de såkaldte ”spøgelsesbrønde,” der tidligere er brugt til at skaffe drikkevand til dyr og mennesker. De gamle brønde står nu ubrugte hen, og mange af dem er ikke lukket forsvarligt.

Det betyder, at der eksempelvis kan sive sprøjtemidler ned i grundvandet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel