Kolding Netavis

Kolding får et verdensmålscertificeret bibliotek

En målrettet indsats gør, at Koldingbibliotekerne nu kan modtage et certifikat for arbejdet med både formidling, facilitering og handling, der understøtter FN’s 17 verdensmål.

Koldingbibliotekerne har som kommunens største kulturinstitution en helt særlig mulighed for sprede budskabet om FN’s verdensmål og samtidig selv gøre en indsats for at skabe en mere bæredygtig verden.

Derfor har Koldingbibliotekerne som led i en certificering forpligtet sig på at lave en treårig handleplan med en række verdensmålsaktiviteter og bæredygtighedstiltag. Bibliotekerne skal både formidle viden om verdensmålene, inddrage borgere og lokalsamfund i lokale handlefællesskaber og ikke mindst skabe bæredygtige løsninger i eget hus.

-Kolding Kommune har meget ambitiøse mål for bæredygtighed. Der er mange ting, vi som kommune kan handle på, men det er også vigtigt, at borgerne får et godt kendskab til verdensmålene og dermed selv får mulighed for at gøre en aktiv forskel. Her har bibliotekerne en stærk rolle i forhold til både oplysning og borgerinddragelse, fortæller Eva Kjer Hansen (V), formand for Kulturudvalget i Kolding Kommune, i en pressemeddelelse.

Verdenshelte, bæredygtig bogklub og bogsalg til gode formål

Det er mange nye verdensmålsinitiativer, der har sikret, at Koldingbibliotekerne nu kan kalde sig verdensmålscertificeret.

Eksempelvis har børn mulighed for at blive verdenshelte, når de løbende hen over året har kunnet deltage i aktiviteter, der har understøttet forskellige verdensmål. Ligeledes har børnefamilier kunnet klippe deres gækkebreve ud af bibliotekets gamle bøger og aviser. Og hvad er mere oplagt på et bibliotek end at lave en bæredygtig bogklub, hvor bøger der sætter bæredygtig livsstil – eller mangel på samme – på dagsordenen?

FN’s verdensmål dækker mange forskellige emner som for eksempel ulighed. Biblioteket er derfor gået sammen med velgørende organisationer i forbindelse med bibliotekets bogsalg. I december var det således Mødrehjælpen, der afviklede bogsalget og fik overskuddet.

-Borgerne har taget rigtig godt imod de mange nye aktiviteter, og det har vist sig at være nemt at vinkle vores arbejde i en mere bæredygtig retning. På den måde kan bibliotekerne bidrage til, at FN’s verdensmål bliver til borgernes hverdagsmål, fortæller Thomas Tollund, teamleder på Koldingbibliotekerne.

Del denne artikel