Kolding Netavis

En naturfriskole er på vej

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
En ny friskole vil åbne dørene i de tidligere skolebygninger i Sdr. Stenderup. Foto: BlumePress.

En ny friskole vil, hvis alt går efter planen, åbne dørene i de tidligere skolebygninger i Sdr. Stenderup til august 2023.

Halvøens Naturfriskole, som den nye skole hedder, bliver en anderledes skole med en ny tilgang til børn og undervisning. Initiativtagerne til skolen er Kristoffer Graff fra Lunderskov og Bea Jensen-Fangel fra Kolding, begge forældre til skolebørn.

Skolen bliver en del af Den Innovative Naturfriskole, som er et nyt skolekoncept, der omfatter flere friskoler. I konceptet er begrebet skole gentænkt , og skolens værdier tager udgangspunkt i, hvad forskning inden for pædagogik og psykologi fortæller i forhold til børns læring, trivsel og udvikling.

Mening

Erfaring viser, at børn er mere motiverede for at lære dét, som de interesserer sig for, eller hvis de kan se formålet med det – man kan sige, at de motiveres af to ting: lyst og behov.

Målet er at skabe en skole, der giver mening for børnene. En skole, hvor elevernes trivsel og lyst til at lære kommer i første række. Undervisningen vil derfor tage udgangspunkt i det enkelte barns personlighed og interesser, lyder det fra Kristoffer Graff fra Lunderskov og Bea Jensen-Fangel.

110922 Naturfriskole 02 foto BlumePress
Foto: BlumePress.

Trivsel

Trivsel handler for skolen bl.a. om udeliv og bevægelse, at have en sund madkultur og om mental sundhed. Meget af undervisningen vil foregå udendørs og i naturen, og der vil være fokus på at skabe nærvær, tryghed, ro og plads til fordybelse.

For nogle børn er det svært at koncentrere sig, hvis der sker meget omkring dem. Derfor indrettes der mange små fordybelsesrum – både indendørs og udendørs – hvor de børn, der har brug for det, kan trække sig tilbage og finde ro. Ro skabes også ved at lære at fokusere på nuet, bl.a. gennem mindfulness og yoga. Det vil blive en del af hverdagen på skolen.

Fællesskab

I Halvøens Naturfriskole vil eleverne ikke blive opdelt i klassetrin. Grupperne sammensættes i stedet for efter andre parametre, såsom niveau, temperament eller interesser. Dette vil gøre det lettere at differentiere undervisningen.

Børnene vil gennem projekter lære at samarbejde på tværs af årgangene, hvilket kan være med til at skabe tryghed og sammenhold. Derigennem vil der kunne opstå spontane mesterlæreforhold mellem store og små, hvilket giver bedre sammenhold og reducerer mobning. Det vil give de ældre elever mulighed for at udvikle deres evner inden for bl.a. formidling og pædagogik, og skabe forbilleder og tryghed for de yngste. Det vil desuden ligne den verden, børnene kommer ud til efter skolen, da de færreste arbejdspladser er aldersopdelte.

110922 Naturfriskole 03 foto BlumePress
Foto: BlumePress.

Hvornår

Der er indgået en aftale med Kolding Kommune om at kunne leje de tidligere skolebygninger i Sdr. Stenderup, og alle sejl er sat til for, at skolen kan åbne dørene til august 2023.

-Vi ser meget gerne, at skolen bliver et samlingspunkt til glæde for hele lokalbefolkningen. Til dét
formål vil vi etablere en støtteforening for skolen, som også kan stå for arrangementer, som ligger udenfor skolens undervisningstid og rækker ud over elev- og forældregruppen, fortæller Kristoffer Graff fra Lunderskov og Bea Jensen-Fangel.

Der er sendt ansøgning om godkendelse af skolen til Børne- og Undervisningsministeriet og betalt det depositum på 20.000 kroner, som er et af kravene, hvis skolen skal kunne starte op til august 2023. Derudover er det et krav, at der er mindst 14 elever skrevet op det første år.

Hos Halvøens Naturfriskole er de meget fortrøstningsfulde. Halvøens naturfriskole har sin egen Facebook-side og -gruppe, hvor de oplever en meget stor tilslutning. Skolen har allerede fået mange henvendelser fra forældre, der ønsker at sikre sig en plads til deres børn.

110922 Naturfriskole 09 foto BlumePress
Foto: BlumePress.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel