Kolding Netavis

Idræts- og fritidsvaner: Fremtidens faciliteter

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

Idræts- og fritidsfaciliteterne i Kolding Kommune kickstarter, i samarbejde med kommunen, udviklingen af fremtidens faciliteter.

Fritids- og idrætsfaciliteterne i Kolding Kommune kan se frem til et år med igangsættelse af flere udviklingstiltag i tæt dialog med repræsentanter for foreninger og brugere.

Faciliteternes fælles interesseorganisation STIKK, har nemlig i tæt samarbejde med Kolding Kommune, igangsat en omfattende udviklingsproces, som skal medvirke til at styrke facilitetsområdet og tilpasse det til fremtidens idræts- og fritidsvaner.

– Udviklingen på idræts- og fritidsområdet er gået stærkt de senere år. Corona situationen kommer kun til at øge udviklingen i nye idrætsvaner. Derfor er der et stort behov for, at vi som faciliteter naturligvis også udvikler vores tilbud og måder at samarbejde med foreningerne og brugerne på. Når befolkningens fritids- og idrætsvaner ændrer sig, skal kommunens faciliteter naturligvis også udvikles for at være tidssvarende og attraktive. Samtidigt skal vi sikre det økonomiske grundtilskud til faciliteterne. Dette er ikke en spareøvelse – men en fælles indsats for at sikre mest mulig udvikling og aktivitet for pengene.

Det siger Erik Lund og Torben Andersen, som udgør formandsskabet i STIKK. I 2019 etablerede de tilskudsberettigede faciliteter i Kolding Kommune et samråd, kaldet STIKK (Samrådet for tilskudsberettigede idrætsfaciliteter i Kolding Kommune), der samtidigt er blevet høringspart i forhold til idrætspolitikken.

Kolding Kommune udarbejdede i 2019 i tæt samarbejde og dialog med interessenterne på fritids- og idrætsområdet en ny visionær og handlingsorienteret fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune Politikken udgør grundlaget for det videre arbejde med at udvikle området til gavn for borgerne, foreningerne og de aktive. Et centralt delelement i politikken er udviklingen af de fysiske rammer for aktivitet og fællesskab.

– Kolding Kommune vil sikre lettilgængelige, moderne og tidssvarende faciliteter til foreningerne og borgerne gennem hele livet, fortæller Erik Lund og Torben Andersen.

STIKK og Kolding Kommune har derfor, med udgangspunkt i en meget positiv dialog om den fremtidige udvikling, igangsat aktiviteter med udgangspunkt i to af de centrale indsatsområder fra fritids- og idrætspolitikken:

1. Sikre løbende kompetenceudvikling, kurser og netværksmøder for ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer for at understøtte udviklingen på facilitetsområdet

2. Revidere tilskudsgrundlaget og de administrative regler for fritidsfaciliteterne for at understøtte mere aktivitet og udvikling.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel