Kolding Netavis

Forlig i strid om gylletank

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Der er indgået forlig i striden om en gylletank i Vamdrup.

I sagen om den omdiskuterede gylletank ved Kolding Landevej i Vamdrup er de implicerede parter blevet enige om en løsning, der indebærer en ny placering af gylletanken og en bedre belægning på tilkørselsvejen, der minimerer støvgener fra gyllekørslen. Det skriver Kolding Kommune i en fælles pressemeddelelse, oplyser netavisen Sebro Press.

Det hedder videre: Øst for Vamdrup dyrker landmand Flemming Damgaard 80 hektar jord med planteavl, som han skal gøde med gylle fra sin anden ejendom i Ferup, hvor han har husdyrproduktion. For at kunne drive sine to produktioner har han derfor behov for at placere en gyllebeholder på ejendommen i Vamdrup.

Placeringen af gyllebeholderen blev behandlet på et møde i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 6. november 2019, hvor et flertal i udvalget godkendte Flemming Damgaards ansøgning om at placere gyllebeholderen 100 meter sydvest for rundkørslen, der ligger nordøst for Vamdrup.

Den placering havde Dansk Auto Logik indgivet en indsigelse imod og derfor mødtes Steffen Yde, direktør i Dansk Autologik, Flemming Damgaard og Kolding Kommune den 18. november for at drøfte muligheden for en anden løsning.

Mødet resulterede i en ny placering, hvor gyllebeholderen placeres ca. 150 meter længere sydvest for den placering, som udvalget vedtog den 6. november. Samtidig etablerer Dansk Auto Logik en bedre belægning på grusvejen, der ligger parallelt med Kolding Landevej, i form af knust asfalt, der minimerer de nuværende og fremtidige støvgener fra gyllekørslen.

– I en sag som denne er der mange hensyn at tage. På den ene side er landmanden i sin gode ret til at placere en gyllebeholder på sin ejendom. På den anden side har vi Dansk Autologik, der som nærmeste genbo, er kede af udsigten til en gyllebeholder. Det er med andre ord rigtig svært at lande en løsning alle er glade for, men vi lytter til de bemærkninger, som sagen har affødt og nu har vi landet en løsning, som alle de involverede parter er tilfredse med, siger Birgitte Kragh, formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Autologik bekoster belægning

Om den nye placering af gyllebeholderen siger Steffen Yde fra Dansk Auto Logik:

– Vi er tilfredse med den nye placering og når vi kombinerer det med, at vi bekoster en forstærket belægning med knust asfalt på markvejen, så tror vi på, at vi har fundet en løsning, vi kan leve med. Vi er samtidig glade for, at det er lykkedes at nå til enighed i tæt dialog med Flemming Damgaard og Kolding Kommune.

Gyllebeholderen kommer med den nye placering til at ligge op ad et eksisterende læhegn og når gyllebeholderen er bygget, har Flemming Damgaard en aftale med HedeDanmark om, at de planter et levende hegn omkring gyllebeholderen.Også Flemming Damgaard glæder sig over, at det er lykkedes at få enderne til at mødes.

– En gyllebeholder er helt nødvendig for at kunne drive planteavl på markerne i Vamdrup, men det er klart, at jeg ikke ønsker at genere nogen. Den nye placering betyder, at vi kan mimimere traktorkørslen på tilkørselsvejen og det vil også være med til at reducere støvgenerne, forklarer Flemming Damgaard, der efter mødet den 18. november har indsendt en ny ansøgning. By- og Udviklingsforvaltningen sender nu den nye placering i høring og forventer at kunne behandle ansøgningen endeligt inden jul. Herefter er der fire ugers klagefrist på afgørelsen.

Sagen kort

Svine- og planteavler Flemming Damgaard søger Kolding Kommune om en landzonetilladelse til at placere en gyllebeholder på sin ejendom uden for Vamdrup. Kolding Kommune sender placeringen af gyllebeholderen i høring og her gør Dansk Auto Logik en indsigelse i forhold til placeringen.

En ansøgning om landzonetilladelse vil typisk blive behandlet af en sagsbehandler i By- og Udviklingsforvaltningen, som er myndighed i denne type sager. Men medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Poul Erik Jensen bragte sagen til politisk behandling i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget på mødet den 6. november. Her besluttede et flertal i udvalget at give tilladelse til den ansøgte placering.

Efter udvalgsmødet den 6. november har sagens parter valgt at genoptage dialogen og på et møde den 18. november 2019 fandt landmand Flemming Damgaard, Dansk Auto LogikA/S og Kolding Kommune i enighed en løsning i form af en ny placering og bedre belægning på tilkørselsvejen, der skal minimere de nuværende og fremtidige støvgener.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel
Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *