Kolding Netavis

Nu kan du søge dette job

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Foto: Pixabay (Modelfoto)

Der søges personer til en ny fireårig periode. Og du får penge fordet, når du skal møde op.

Kolding Kommune søger personer, som vil være lægdommere i en ny fireårig periode, der starter 1. januar 2024. Du optages på en såkaldt grundliste. Og frem til den 29. januar kan du ansøge om, at blive optaget på denne liste.

Grundlisten er den liste, hvorfra landsretten udpeger lægdommere, som sammen med juridiske dommere afsiger dom i sager i byretten og landsretten. Lægdommere er fællesbetegnelsen for domsmænd og nævninge.

Vær opmærksom på, at grundlisten skal afspejle befolkningssammensætningen i kommunen. Det hensyn kan få betydning for, hvem der bliver optaget på listen. Så selv om du opfylder kravene, er det ikke sikkert, du bliver optaget på grundlisten.

Det er heller ikke sikkert, at du bliver udpeget til at være lægdommer af landsretten, selvom du kommer på kommunens grundliste. Det er alene Landsretten, der afgør det.

Krav for at blive optaget på grundlisten

Som lægdommer skal du ikke have særlige juridiske kvalifikationer. Tværtimod er tanken, at du med åbent sind og en kritisk holdning til det, du præsenteres for i retten, skal være med til at afgøre sagen.

Du skal opfylde disse krav for at kunne blive optaget på Kolding Kommunes grundliste:

  • Du skal bo i Kolding Kommune.
  • Du skal være dansk statsborger og have stemmeret til Folketinget.
  • Du må ikke være født i 1947 eller tidligere, da du dermed fylder 80 år inden udgangen af 2027 og dermed falder for aldersgrænsen for at kunne optages på grundlisten (§ 69 i Retsplejeloven).
  • Du skal være egnet, hvilket indebærer, at du skal være ”uberygtet”, og du må ikke på grund af ”åndelig eller legemlig svaghed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog” være ude af stand til at varetage en nævnings eller domsmands pligter (§ 69 i Retsplejeloven).
  • Personer med visse stillinger kan ikke være lægdommere: Herunder advokater, politibetjente, præster, imamer og andre gejstlige for anerkendte trossamfund (§ 70 i Retsplejeloven).
  • ”Uberygtet” betyder, at du ikke må være straffet for en alvorlig forbrydelse. Det er Landsretten, der vurderer, hvad der i denne sammenhæng er en alvorlig forbrydelse. Landsretten indhenter straffeattest.
  • Kendskab til det danske sprog betyder, at du skal kunne tale og forstå dansk.

Vilkår

At være lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at du har krav på at blive fritaget for arbejde på de dage, hvor du skal fungere som lægdommer. Du modtager kr. 1.100 pr. dag for at udføre hvervet som lægdommer, og der er mulighed for kørselsgodtgørelse.

Du kan forvente at blive indkaldt op til 4 gange om året i perioden fra 1. januar 2024 – 31. december 2027.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Del denne artikel