Kolding Netavis

Årvågen vagthund for et udfordret landbrug

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) holder på medlemmerne og har en sund økonomi, og der er i høj grad brug for foreningen som vagthund for et landbrug, som også er udfordret lokalt, fremgik det af formandens beretning på den virtuelle generalforsamling.

Formand Hans Damgaard havde som mange af de op mod 100 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen hjemme foran skærmene, haft en travl dag i marken. Men der var trods glæden ved et tørt forår også grund til bekymring i førerhuset ved udsigt til regeringens udkast på vandmiljøområdet med ønsket om at reducere den udledte mængde kvælstof til vandmiljøet ned til et målbelastningstal på 36.600 tons pr. år.

– Kvælstofudledningen i landbruget er reduceret virkeligt meget de senere år til cirka 56.000 tons. En yderligere reduktion, som foreslået af regeringen, vil svare til, at en tredjedel af landbrugsjorden skal braklægges. Det kan man ikke være bekendt, lød det fra Hans Damgaard.

Fjordanalyse

På lokalt plan har KHL som modtræk til det ensidige fokus på kvælstofudledning bestilt en fjordanalyse hos SEGES specifikt for Kolding Fjord. En fjordanalyse vil angive en strategi for, hvilke tiltag man skal anvende for at få fjorden i bedre tilstand. Det vil være en mere nuanceret tilgang end den ensidige fokus på kvælstof, man finder i vandområdeplanerne.

– Analysen skal ses som et værktøj, både vi, kommunen og spildevandsselskabet kan få gavn af. Det er da interessant at få klarlagt, hvor belastningen kommer fra. Hvor meget kommer fra landbruget og hvor meget fra andre kilder som udledning af urenset spildevand? Vi kan i hvert fald ikke levere en yderligere reduktion på dyrkningsfladen, understregede Hans Damgaard.

Mens KHL-formanden og de mange af hans kolleger, der var sammen på afstand ved generalforsamlingen, kunne glæde sig over en tør vinter og rigtig gode forhold i marken, kom Hans Damgaard også ind på et område, der virkelig fylder på Kolding-egnen: Vand.

Kigger kommunen over skulderen

– Vi får stadig mere nedbør og ofte i meget koncentrerede mængder. Det bebyggede areal, hvorfra der afledes vand, vokser alle steder. Alene i Kolding by er arealet vokset fra 1500 ha til 3600 ha siden 1970. Samtidig er Vandløbsloven, som regulerer afstrømning og vedligehold i vandløbene, fra 1983. Det svarer lidt til at presse en stigende trafikmængde sammen på den gamle landevej i stedet for at lede trafikken ud på motorvejen. Men vandløb skal naturligvis betragtes og vedligeholdes på linje med anden vigtig infrastruktur.

– Som lodsejer med oversvømmede markeder er det svært at se, om et vandløb er korrekt vedligeholdt, så KHL bad sidste år Kolding Kommune om tal for vandløbsvedligehold. Vi måtte selv betale for at få tallene analyseret, og heldigvis viste det sig, at vedligehold af vandløbene i store træk følger regulativerne, men vi ser klart plads til forbedringer. Hos kommunen var man ikke særligt begejstret over at blive kigget over skulderen af KHL. Det kunne vi godt have undværet. Kontroller fra kommuner og andre offentlige instanser er jo hverdag hos landbruget, sagde Hans Damgaard, som også gav grøn omstilling i landbruget et par ord med på vejen:

– Vi kommer i landbruget også til at levere på grøn omstilling. Og grøn omstilling med produktion af græsprotein, insekter som proteinkilde, biogas, solenergi osv. kan blive landbrugets redning. Vi skal dog passe på ikke at hoppe med på den første den bedste løsning, for så risikerer vi at komme til at bøde for alle begynderfejlene. Den grønne omstilling skal være en forretning for landbruget.

Sund forening

KHLs medlemstal er status quo i forhold til året før, og foreningen havde traditionen tro også et godt regnskabsår i 2020. Årsresultat blev på godt 3,6 mio. kroner. 3 mio. kroner af årets overskud vender retur til medlemmerne som overskudsdeling. Det svarer til knap 10 procent af de købte ydelser i 2020 for økonomi, planteavl, miljø, teknologi og fjerkræ. Overskudsdelingen kommer oveni de 942.000 kr., som de aktive medlemmer i 2020 fik i timesatsrabatter. Samlet set betyder det, at 125 % af det gennemsnitlige indbetalte kontingentbeløb på 3,2 mio. kroner vender tilbage til medlemmerne i form af rabatter og overskudsdeling.

– Coronaen har givet KHLs ledelse og medarbejdere store udfordringer, som de har løst på forbilledlig vis. Medlemmer og kunder er trods udfordringerne blevet betjent rigtigt godt, og det vil jeg gerne takke ledelse og medarbejdere for, sagde Hans Damgaard, som blev genvalgt som formand. Ny i bestyrelsen som afløser for Ole Frederiksen, der ikke ønskede genvalg, blev mælkeproducent og planteavler Michael Schmidt-Michelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel