Kolding Netavis

Stort flertal enige om besparelser: Taps Børnehave lukker

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Taps Børnehave skal lukkes. Det er et af de forslag til besparelser på budgettet for 2024, som blev vedtaget af et stort flertal i Børn og Uddannelse.

Et stort flertal i udvalget Børn og Uddannelse i Kolding Kommune (samtlige partier bortset fra DF) blev på udvalgsmødet mandag enige om besparelser i form af det såkaldte budgetbidrag, som udvalget skal bidrage med til kommunens samlede budget for 2024.

Samlet udgør besparelserne på området for Børn og Uddannelse 9,8 mio. kr.

-Det har været en ualmindelig svær opgave for udvalget at pege på besparelserne, fortæller formand for udvalget Hans Holmer (SF) i en pressemeddelelse og fortsætter:

-Vi har et område, der leverer gode resultater på baggrund af et lavt budget set i sammenligning med andre kommuner. Derfor er det også svært at pege på, hvor vi kan spare. Vi ved jo, at der er børn, forældre og personale i den anden ende, som kommer til at mærke besparelserne i deres hverdag.

Faldende elevtal udløser store besparelser

Næstformand for udvalget, Tobias Jørgensen (V) tilføjer:

-I år er det ekstra mange penge, vi skal finde på vores område, for skolerne får tildelt midler efter elevtal, og vi ser ind i nogle år, hvor elevtallet falder, så det udløser store besparelser på de budgetter, vi kender i dag.

Konkret har udvalget bl.a. besluttet besparelser gennem en øgning lærernes undervisningsforpligtigelse med 2,5 timer årligt, en forhøjelse af forældrebetalingen til SFO med 49 kr. om måneden, en samling af sommerferie-SFO på Brændkjærskolen, ligesom Eltang Skole, Alminde-Viuf Fællesskole og Munkevængets Skole mister nogle særlige tildelinger.

Taps Børnehave lukkes

Lukning af Taps Børnehave indgår også i beslutningen. Børnehaven har henover året gennemsnitligt 20 børn, men har plads til 40.

-Det har selvfølgelig betydning for både børn, forældre og personale, når vi tager sådan en beslutning, siger Hans Holmer.

-Men vi ved fra f.eks. lukning af Børnehaven Tusindfryd, at alle får rigtig god hjælp i processen med at finde ny børnehaveplads til sit barn eller med, at få nyt job i en af vores andre institutioner. Derfor er vi trygge i, at det lander godt, selvom situation og processen er svær for børnehaven.

Nogle besparelsesforslag valgt fra

Flere af besparelsesforslagene valgte flertallet fra. Det gælder f.eks. reduktion eller lukning af kommunens sportsklasser på Brændkjærskolen, som flertallet valgte at bevare, som de er nu, ligesom et projekt om bæredygtighed på Eltang Skole opretholdes.

Flertalsbeslutningen betyder dog, at der på skoleområdet stadig skal findes besparelser på 3.528.000 kr., som forvaltningen har fået til opgave at udmønte.

Ønsker om flere penge til skoleområdet i budget 2024

Udvalget behandlede også ændringsforslag til budget 2024 på deres møde, dvs. forslag til områder eller projekter, der skal tilføres ekstra midler ifb. med de kommende budgetforhandlinger. Her bakkede hele udvalget op om bl.a. et forslag om at tilføre skolerne midler til to voksne i flere timer – co-teaching metoden.

-Det kan opfattes, som om vi tager med den ene hånd og giver med den anden. Men faktum er, at vi som udvalg ønsker, at vores skoler i højere grad bliver i stand til at tage hånd om børns forskellige behov. Co-teaching er en anerkendt metode med gode resultater, og jeg håber meget, at Byrådet vil bakke op om, at vi skal styrke skolerne med mere personalet og også giver personalet de kompetencer, der skal til for at bruge metoden. Det vil give flere børn mulighed for en god skolegang i deres lokale skole, og vi ved, det har betydning bl.a. for børnenes sociale trivsel, uddyber Hans Holmer.

Byrådet arbejder med Budget 2024 henover efteråret. Budgettet forventes 2. behandlet den 26. september.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel