Kolding Netavis

Vi vil bevare alle vores skoler

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Hans Holmer (SF). Foto: BlumePress (Arkivfoto)

Læserbrev af Hans Holmer (SF), formand for Børn- og Uddannelse, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Vi har i Børn- og Uddannelsesudvalget besluttet et besparelsesforslag, at når to på hinanden følgende årgange til sammen har under 25 elever, tildeles der kun midler til én klasse.

Det er aldrig nemt at skulle spare, og vi er bevidste om, at en besparelse altid gør ondt, hvor den rammer. På vegne af udvalget kan jeg sige, at vi har den største forståelse for at beslutningen skaber bekymring blandt forældre og medarbejdere på skolen. Jeg kan dog på hele udvalgets vegne forsikre, at vi også i fremtiden ønsker ”små” skoler i vores kommune. Det er der bred enighed om i udvalget.

Når jeg bruger ordet ”små skoler” så er det fordi at det er sådan de er betegnet i Folkeskoleloven.

Vi har i udvalget et ønske om at finde en økonomisk model, hvor bevarelse af de ”små skoler” fremtidssikres samtidig med at sikre en økonomisk bæredygtig ramme for det samlede skolevæsen.

Nogen vil med rette tænke: Det er første skridt mod lukning af skolerne, men samlæsning kan være med til at bevare skolerne, da det økonomisk, pædagogisk og trivselsmæssigt kan være med til at langtidssikre skolernes eksistens. Denne erfaring har flere kommuner gjort sig rundt i landet. Det handler således om fremadrettet at skabe en bæredygtig skole fagligt, trivselsmæssigt og økonomisk, så vi også i fremtiden har skoler med den samme geografiske placering, som vi kender i dag.

Der findes mange små skoler i rundt omkring i Danmark og som fagligt, trivselsmæssigt lykkedes rigtig godt. Vi vil søge yderlige inspiration, så vi kan fortsætte og udbygge det samarbejde på tværs af klasser, som vi ved allerede foregår på jeres skoler.

Det er afgørende at vi i fællesskab lykkedes. Derfor vil vi fra politisk side også understøtte de små skoler med sammenlægning af klasser, og sikre at der gives inspiration til at finde en bæredygtig model for skolernes om samlæsning.

Jeg vil gerne slutte som jeg startede. Der er et stort politisk ønske om at bevare alle vores skoler i Kolding kommune. Derfor har vi truffet denne svære beslutning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel