Tak for hælpen!

Tirsdag 12. Marts 2019 06:03 773
Søren Rasmussen (DF). Privatfoto. Søren Rasmussen (DF). Privatfoto.

Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), formand for Seniorudvalget, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Demens er et vigtigt emne, som vi i Seniorudvalget prioriterer højt. For det første fordi antallet af mennesker med demens er stigende. For det andet fordi demens ikke alene rammer den syge, men også i høj grad de pårørende. Der er altså rigtig mange mennesker, der er i berøring med demens. Det kalder på gode kommunale tilbud samt på, at vi sammen gør en indsats.

I Seniorudvalget er vores politiske vision, at mennesker med demens og deres pårørende skal kunne leve et så godt og så meningsfuldt liv med demens som muligt. Det vil vi opnå ved at sørge for, at de nødvendige tilbud er til stede for borgerne.

Det er vigtigt, at vi udvikler for det nære lokalsamfund, ligesom det er vigtigt, at vi står sammen nationalt.

Kolding Kommunes demenshandleplan læner sig derfor også op ad den nationale demenshandlingsplan, hvis værdigrundlag er, at ”i alle dele af landet skal mennesker med demens og deres pårørende mødes med en indsats af høj faglig kvalitet, som bygger på værdighed, medmenneskelighed og respekt for det enkelte menneskes ønsker, behov og ressourcer og for mennesket bag sygdommen og det levede liv”.

Koldings demenshandleplan 2019 - 2025 er udarbejdet via en inddragende proces, hvor borgerne i Kolding Kommune har været inviteret til at fortælle os, hvad de har brug for, når familien rammes af demens, lige so der har været drøftelser i Ældrerådet og Alzheimerforeningen.

Tak til alle der har medvirket, nu omsættes det til konkret handling.

Tags