Kolding Netavis

Nye træer får bedre vilkår

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

Dele af Kolding midtby får de kommende måneder et markant løft, bl.a. med flere grønne oaser hvor byens gæster kan hygge sig og slappe af.

Træerne spiller en vigtig rolle i den grønne satsning. Nye arter, som er tilpasset livet i byen, er på vej ind, og træerne sikres bedre levevilkår end tidligere.

I alt bliver der plantet 25 nye træer de kommende måneder. Hidtil har det især været lindetræer, som har præget midtbyen, men fremover bliver det i højere grad arter som tretorn, pyramiderøn, fuglekirsebær, tulipantræ og bærmispel.

– Der har været plantet mange lindetræer i gågaderne. De bliver enten for store til gaden og skal beskæres, eller også har de for lidt plads til rødderne og mistrives. De nye træer plantes efter de pladsforhold, der er på stedet – et mindre træ i en smal gade og et større træ på et torv med god plads, fortæller landskabsarkitekt Thomas Thinghuus i en pressemeddelelse.

Sanseoplevelser

De udvalgte træer er også kendetegnet ved, at de byder på spændende sanseoplevelser over en længere sæson, eksempelvis i form af farverigt efterårsløv som hos tretorn.

– De enkelte gader og byrum får hver deres arter, så der skabes en lokal identitet. I Søndergade planter vi f.eks. tulipantræer, Jernbanegade får tretorn, mens opstammet bærmispel kommer til at pryde Slotsgade, forklarer Thomas Thinghuus.

Hvorfor fælde?

Samtidig med at der plantes nye træer i bymidten, er der blevet fældet træer, og motorsaven er ikke helt lagt på hylden endnu. I alt skal der fældes 15 træer. Det har undret borgere, som har spurgt til, hvorfor kommunen planter med den ene hånd og fælder med den anden. Og hvorfor flytter man ikke bare de eksisterende træer, hvis placeringen ikke passer med de nye planer?

– Vi er godt klar over, at træer betyder meget for mange mennesker, og normalt fælder vi heller ikke et sundt og raskt træ i byen. Langt de fleste af de træer, som vi har fældet, har været svækkede og i dårlig stand. At flytte større træer, som har skudt rødder adskillige meter ind under fliser og asfalt, er en svær og meget arbejdskrævende opgave, og erfaringen viser, at der sjældent kommer et godt resultat ud af det, siger Thomas Thinghuus.

De lange kik

Ud over dårlig stand bliver nogle af de 15 træer fældet, fordi de passer dårligt med planerne for de områder, som nu renoveres. I Søndergade er ønsket f.eks., at man som gæst skal få et flot vue fra bunden af Haderslevvej og hele vejen op gennem den historiske handelsgade med Koldinghus i baggrunden.

– Samtidig med, at vi skaber nogle grønne og lidt mere intime oaser, så vil vi gerne dyrke de dybe sigtelinjer ind gennem den gamle bykerne, fordi de giver et smukt og spændende perspektiv på Koldings historie og geografi, siger Thomas Thinghuus.

Bedre plads til rødderne

De nye træer, som plantes i midtbyen, får langt bedre vilkår end de eksisterende træer. Når en del bytræer ikke trives særligt godt, hænger det bl.a. sammen med, at man ikke tidligere har været tilstrækkeligt opmærksom på at give træerne et ordentligt plantebed at gro i. Jord og afvanding har været for dårlig, og træerne har måttet slås med trafik, asfalt, fortove, fjernvarmerør, osv. om den sparsomme plads.

– I dag er vi meget mere opmærksomme på at give bytræer gode vækstvilkår. De træer, vi planter i midtbyen nu, får et plantebed på 10 kvadratmeter, så der er god plads til, at træerne kan slå ordentlig rod. Vi sørger også for, at de kommer til at gro i noget godt muld iblandet mindre sten, så vækstmaterialet er både luftigt og næringsrigt. De to første sæsonen skal træerne vandes, men herefter skulle de gerne kunne klare sig selv de næste mange årtier, pointerer Thomas Thinghuus.

De nye træer, som plantes i midtbyen, har en højde på fem-seks meter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel