Lokalplan med 44 nye boliggrunde stærkt på vej

Tirsdag 28. Januar 2020 05:27 502
Det er på arealet som er afmærket med hvide prikker, de 44 nye boliger i Vamdrup skal ligge. Foto: Kolding Kommune. Det er på arealet som er afmærket med hvide prikker, de 44 nye boliger i Vamdrup skal ligge. Foto: Kolding Kommune.

En ny lokalplan omfattende 44 nye boliggrunde med fælles fri- og opholdsarealer og med direkte adgangsforhold til Kongeåen, er nu stærkt på vej til Vamdrup. Planen forventes godkendt i det kommunale udvalg klar til udsendelse i offentlig høring allerede i indeværende uge.

Det handler om etablering af et nyt boligområde i den sydlige bydel, nærmere betegnet nord for Hvidkærgårdsvej. Det er Plan-, og Bolig og Miljøudvalget som har sagen under sine vinger, skriver netavisen Sebro Press.

Lokalplanen understøtter udvalgets politiske målsætning at sikre attraktive boligområder i hele kommunen boliger med et grønt nærmiljø og adgang til natur. Desuden understøtter lokalplanen kulturarven ved at sikre bevaring af den eksisterende gårdbebyggelse i lokalplanområdet.

De nye boliggrunde kommer til at ligge på et tidligere landbrugsarealer mellem Kongeåen og Hvidkærgårdsvej, og kommer endvidere med beliggenheden til at udgøre en naturlig forlængelse af eksisterende bymæssig bebyggelse i Bastrup og Vamdrup.

Der er endvidere lagt op til, at planen sikrer, at der ved anlæg og bebyggelse i området tages hensyn til det eksisterende bymiljø, landskabets karakter, naturområder og forholdet til Vamdrup Kirkes fjernomgivelser. Desuden at sikre bevaringen af et beskyttet dige og beplantning og den gamle gård, Bastrupminde.

Endvidere lægges der op til håndtering af regnvandet fra boligområdet via et regnvandsbassin, som skal anlægges i områdets nordvestlige hjørne nær Kongeåen.

Lokalplanen forventes at blive fremsendt til endelig godkendelse i byrådet den 29. juni.

Tags