Kolding Netavis

Kronik om synlighed

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Foto: Kolding Kommune (Arkivfoto)

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, borgmester (C), Birgitte Munk Grunnet (S), Villy Søvndal (SF), Merete Due Paarup (R), Mariavej 9, 6091 Bjert.

Der er mange valg i politik. Man kan være politikere, der bruger tid på at klippe snore, skrive på Facebook og lave politik der skaber forsider – man kan være politiker, der trækker i arbejdstøjet, arbejder på tværs, bryder siloer ned og arbejder med strategier og visioner – og politik, der virker i praksis. Det er lige præcis det principielle spørgsmål artiklen i JV onsdag rejser.

Vi er overbeviste om, at det vi er valgt til, er at skabe fremtidens bæredygtige kommune. Vi har som første byråd nogen siden faktisk vedtaget et fælles ambitiøst og visionær arbejdsgrundlag, som vi målrettet arbejder på – og det er det vi gerne vil måles på. Her er nogle eksempler på noget af det vi er lykkes med på de to år, der er gået siden valget.

  1. Befolkningstallet stiger: Efter år med stagnerende og et enkelt år faldende befolkningsudvikling er det med en systematisk indsats lykkedes at vende billedet, så vi igen har en vækst i befolkningstallet. Måske ikke så sexet men en af grundene til, at Kolding i modsætning til vores nabokommuner har kunnet udvide budgetterne.
  2. Vores ansatte trives: Hvert 3 år laves der i kommunen en måling af de ansattes trivsel. Den seneste måling fra 2023 viser en stigning i trivslen blandt de ansatte. Det betyder ikke at der ikke er ansatte der er hårdt pressede i deres dagligdag, men det betyder at vi er på rette vej.
  3. Fokus på kernevelfærd: Vi har med de sidste 2 budgetter systematisk brugt penge på at genoprette det sociale område efter de brutale nedskæringer i 2019, hvor der i modsætning til nu ikke var styr på økonomien. Vi er derudover i gang med konkrete strategier for at mennesker med handikap, mennesker med sindslidelser, hjemløse og misbrugere.
  4. Høj prioritering af folkeskolen: Vi har ved de sidste 2 budgetter tilført betydelige beløb til skoleområder både for at styrke det almene tilbud med flere voksne i klasserne samt flere penge til specialtilbud. Derudover har vi tilført flere penge til udsatte børn i vores familieindsats.
  5. Udbygning af dagtilbud: Der er de kommende år afsat et meget stort beløb til udbygning af daginstitutionsområdet for at undgå den situation, at der ikke er plads til børnene men også for at sikre, at vi fortsat har institutioner af høj kvalitet.
  6. På seniorområdet har vi afsat penge til to nye kommunale plejecentre og lavet en aftale om et friplejehjem, for at klare det pres, der følger af et stigende antal ældre. Vi har taget fat på sygefraværet og er gået i gang med at organisere arbejdet i faste teams samt.
  7. Grønnere kommune: Der er kommet gang i udbygningen af vedvarende energi efter at det stod fuldstændig stille under det forrige flertal. Vi har vedtaget en biodiversitetsstrategi og er i gang med en klimaplan for at mindske udledningen af CO2 og sikre vores drikkevand for fremtidige generationer.
  8. Vi har vedtaget anlægsprojekter og afsat penge til en række trafikinvesteringer for at undgå kødannelserne i Vonsild og på Jens Holmsvej m.v. Vi har afsat rigtig mange penge til bedre fritids- og idrætstilbud ( nyt stadion, idrætsbygningen Brostræde, hallen i Lunderskov osv.)
  9. Oven i dette kommer alle de projekter der er på vej, hvoraf nogle trækker i langdrag dels på grund af de demokratiske procedurer derefter forbindelse med byggerier, dels fordi vi som bekendt har været igennem en periode, hvor byggeri som bekendt har været dyrt dels på grund af materialepriser dels pga. høje renter.
  10. Vi er derudover i gang med at skabe politik på en ny måde måske allerbedst illustreret ved Havnens fremtid. I stedet for at vågne op til en overskrift i avisen om at havnen skulle lukke, har vi været optaget af en inddragende proces og en aftale der sikrer både en fremtid for havnen og store områder til byudvikling

Og disse er bare nogle af de mange initiativer og indsatser vi arbejder med.
Tager det tid at ændre en kommune – ja, det gør det. Og rigtig meget er sat i gang – ikke nødvendigvis “forside baskere på JV” – men nødvendige og vigtig omstillinger i vores organisation. Og blandt vores medarbejdere er der vist ingen der er i tvivl om at der er gang i rigtig rigtig meget.

Det er selvfølgelig helt legitimt, at mene at vi skulle være nået endnu længere end vi er nået på 2 år. Men at fremstille situationen som et politisk vakuum kendetegnet ved mangel på visioner og ambitioner som JV gør, er simpelthen i modsætning til virkeligheden. Tværtimod er det lykkedes på to år at genstarte en by, hvor udviklingen var gået i stå.

Det er i øvrigt sket i et bredt samarbejde i byrådet med undtagelse af DF og i et bredt samarbejde med borgere, erhvervsliv og organisationer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel