Kolding Netavis

Bæredygtighedsstrategien 2.0

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Christian Ilcus (V). Privatfoto.

Læserbrev af Christian Ilcus (V), Cand.scient.pol, Piledamsvej 19, st., 6000 Kolding.

Så er Bæredygtighedsstrategien 2.0 undervejs. Under mødet den 23. april på biblioteket kunne vi påny konstatere, at den består af formålstjenestelige aktiviteter og at biodiversiteten er i bedring i den ganske kommune.

Dette indtryk bekræftes af afrapporteringen 2020-23, der ved hjælp af vi vurderer teknikker og farvelade konstaterer, at strategien ikke er lykkes.

Vi har i stedet brug for en langsigtet og stabil ramme, en sammenhængende strategi med flere indsatsområder indenfor sektorer, der bliver omsat ved hjælp af projekter, partnerskaber, og aktiviteter og knyttet til målbare og meningsfulde fremskridt på anerkendte indikatorer – samlet op i en bredspektret årsrapport, så at byrådet kan konkludere på hvor der skal lukkes huller frem mod det bæredygtige samfund 2030.

Jeg anbefaler, at Venstre går ind på at en fødevarestrategi indgår i 2.0. Det giver også god mening med bæredygtig finansiering, nu hvor ESG-rapporteringer er ved at blive indkørt. Innovation er en delmængde af bæredygtighedsdagsorden. Der er ingen modsætning mellem konkurrencedygtighed og bæredygtighed, medmindre du hedder Goldjakin.

Baggrunden hertil er selvfølgelig den grønne pagt, et strategisk udviklingsprojekt rettet mod dannelsen af en ny politisk økonomi, og deraf følgende udvikling i EU-lovgivningen. Denne er landbruget nu også omfattet af, men Nathalie Tocci og Marianna Mazzucatos kreative kaos med en plan trænger både til et løft og til struktur og målrettethed.

Det skal sammenholdes med, at retentionsværdierne på vore kanter ikke er så ringe endda, dvs. jorden er god til at holde på næringsstofferne i jorden, omend udledningen af ikke Co2 drivhusgasser halter. En ko er vel en ko, Karina.

Problemerne i Østersøen er der, men de stammer ikke så meget fra Danmark.
Landbruget skal både være mere bæredygtigt og produktivt. Udviklingsperspektivet er en bredspektret årsberetning i byrådet og en klynge i Kolding med fokus på bæredygtighed.

Venstre ved du, hvor du har.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel