Hærvejsmotorvej: Nu er der borgermøde

Lørdag 15. Februar 2020 08:43 414
Motorvejsnettet omkring Kolding er belastet af megen trafik. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) Motorvejsnettet omkring Kolding er belastet af megen trafik. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Borgere kan stille spørgsmål vedrørende Hærvejsmotorvejen.

En såkaldt VVM-undersøgelse er klar fra Vejdirektoratet omkring Hærvejsmotorvejen fra Give til Haderslev.

VVM-undersøgelsen belyser vejprojektets mulige påvirkning af omgivelserne og at tilpasse vejprojektet til landskabet, så påvirkningen af omgivelserne bliver begrænset. Desuden skal VVM-undersøgelsen skabe et sagligt grundlag for en offentlig debat og senere en politisk beslutning om motorvejsprojektet.

VVM-undersøgelsen belyser flere alternative linjeføringer af en Ny Midtjysk Motorvej. I den nordlige del af projektstrækningen kan motorvejen enten forløbe vest eller øst om Billund, og i syd kan en ny motorvej tilsluttes Sønderjyske motorvej ved enten Haderslev, Christiansfeld eller Taps. Desuden omfatter undersøgelsen en variant øst om Vandel ved Billund og en udbygning af Sønderjyske motorvej fra enten Taps eller Christiansfeld til Haderslev N. De undersøgte forslag er mellem 70 og 83 kilometer lange, oplyser Vejdirektoratet.

VVM-undersøgelsen er i offentlig høring frem til mandag den 13. april 2020. Vejdirektoratet afholder fem borgermøder i løbet af høringsperioden.

Her i området foregår det i Arena Syd i Vamdrup torsdag den 12. marts klokken 19-21. På borgermødet vil projektets forskellige løsninger blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Vejdirektoratets fagfolk om projektet.

Tags