Borgermøde for unge på vej

Lørdag 13. April 2019 06:11 552
Foto: Sebro Press. Foto: Sebro Press.

Et borgermøde for unge er i støbeskeen.

Der er et borgermøde for unge i Vamdrup i støbeskeen. Nyheden kan læses i referatet fra det seneste møde i Vamdrup Byforum.

Efter hvad netavisen Sebro Press erfarer er man så langt fremme, at mødet er berammet til tirsdag den 23. april. Altså lige efter påske og stedet bliver Vamdrup Skole Vest.

Initiativtagerne er Ungdomsskolen Kolding, Vamdrup Skole og Lokaldemokratiudvalget. Et flertal i byforum har, i følge referatet imidlertid takket nej som aktiv deltager med begrundelsen, at mødet ligger uden for forums virkeområde.

Initiativtagerne til borgemødet ser det som et tilbud til de unge i Vamdrup. Mødet begynder klokken 19, men det forlyder, at allerede en halv time forinden bydes deltagerne på en pølse i skolegården, skriver Sebro Press.

Tags