Kolding Netavis

Succesen fortsætter i 60+FRISK

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

Det er politisk besluttet, at 60+FRISK fortsætter som fast tiltag efter projektperiodens udløb.

Det første år er gået i det tværfaglige samarbejde mellem Sundhedsområdet, Seniorområdet samt Fritid og Idræt ud til de mange forskellige samarbejdspartnere i foreningslivet og aftenskolerne – og der er lavet midtvejsstatus i forhold til målsætningen om flere aktive seniorer.

Optællingen viser, at cirka 5 procent flere seniorer er blevet fysisk aktive. De tre politiske udvalg er begejstrede for udviklingen, idet samarbejdet giver mulighed for at tænke selvværd og sammenhæng for borgeren. Det er derfor besluttet at 60+FRISK fortsætter som et fast initiativ. Midlerne findes ved at lave en omstrukturering indenfor en del af det forebyggende og opsøgende arbejde på seniorområdet.

– Sved på panden kender ingen alder, og det er så vigtigt, at man bliver ved med at røre sig, fordi det er så afgørende for både helbred og trivsel. Her er det er bare så opmuntrende at se, hvordan 60+FRISK har givet så mange flere ældre mod på at kaste sig ud i motion, og samtidig er det et fint eksempel på, hvad et samarbejde mellem kommunens medarbejdere og foreningerne kan gøre, siger social- og sundhedsudvalgsformand Karina Lorentzen i en pressemeddelelse.

Der er omkring 50 idrætsforeninger involveret i 60+FRISK, men også aftenskoler, patientforeninger og private aktører er med i projektet.

Stor spredning på aktivitetsniveauet

Projektleder Lene Lebech fremhæver, at der er stor spredning på aktivitetsniveauet blandt de nye aktive seniorer.

Et nyt fitnesscenter i byen har trukket 3-400 nye seniorer i gang, men også på stolegymnastikken er der vækst, så der er i dag er cirka 700 seniorer til denne aktivitet. En af de store aftenskoler har fået flere seniorer i gang, og patientforeningerne er så småt ved at komme i gang med aktiviteter i samarbejde med såvel idrætsforeninger som aftenskoler – f.eks. har Parkinson foreningen startet dans i samarbejde med Nørre Bjert / Strandhuse IF.

Skæve ideer

Herudover er der også arbejdet med de lidt mere skæve ideer, f.eks. Seniorhundekomsammen i DCH Hundeklubben og Gående Læsekredse i samarbejde med Biblioteket.

– Vi er meget begejstrede for de mange idrætsforeninger, der har budt ind med aktiviteter for målgruppen, og glæder os over, at der fortsat kommer nye foreninger til. Det giver en bredere palet samt en bedre geografisk spredning af aktiviteterne, så det er lettilgængeligt for mange. Når efterårssæsonen går i gang ude i foreningslivet, kan man se alle former for fysisk aktivitet på den nye hjemmeside, der kan tilgås under navnene www.60plusfrisk.kolding.dk eller www.senioraktiviteter.kolding.dk”, lyder det fra Søren Rasmussen, der er formand for Fritids- og Idrætsudvalget

Den nye hjemmeside har været et stort ønske for såvel medarbejdere som borgere. Mange seniorer har meldt tilbage, at de ikke er aktive, fordi de ikke ved, hvad der findes af aktiviteter – og hvad de kan holde til. Det er der mulighed for at overskue nu. Hjemmesiden er opbygget, så det ikke kun handler om fysisk aktivitet og med simple søgefunktioner på enten område eller aktivitet.

– Der er stor forskel på det at være senior – hvad har man lyst til og kræfter til? 60+FRISK har afdækket, at mange seniorer er meget fysisk aktive, men det er også vigtigt, at vi har fokus på det sociale element i forhold til at være 60+FRISK. Der foregår rigtig mange fantastiske aktiviteter på vores 20 Brugerstyrede Aktivitetshuse, hvilket også fremgår af den nye hjemmeside – men der skal fremadrettet arbejdes på at få et bedre overblik over de sociale aktiviteter, slutter Søren Rasmussen, Formand for Seniorudvalget.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel