Kolding Netavis

Dige er næste skridt i klimatilpasningen

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Luftfoto af Marina Syd. Stien mellem hundeskoven og Marina Syd - markeret med rød cirkel - lukkes frem til foråret, mens der anlægges et dige. Den røde firkant forrest i billedet angiver, hvor det nye slæbested bliver placeret. Foto: Kolding Kommune.

De kommende måneder skal der bygges et nyt dige ved Marina Syd som led i klimasikringen af Kolding midtby. Mens arbejdet står på, vil adgangen til området blive påvirket for blandt andet fodgængere, hundeluftere, cyklister og sejlere.

Kolding Kommune og BlueKolding er gang med at forebygge oversvømmelser af Kolding midtby. Tidligere på året blev første spadestik til det store pumpe- og sluseanlæg for enden af Trindholmsgade taget, og nu skal der i løbet af vinterhalvåret opføres et dige på stien mellem Marina Syd og hundeskoven.

Diget skal forhindre, at vandet løber uden om pumpe- og sluseanlægget ved forhøjet vandstand. Samtidig skal et lille rørlagt vandløb lægges om og forsynes med en anordning, så vandet ikke kan strømme baglæns ind ved højvande i fjorden.

To meter højt dige

Det nye dige anlægges på en del af Fjordstien, nærmere bestemt den 165 meter lange strækning mellem hundeskoven og lystbådehavnen. Arbejdet går i gang i begyndelsen af november og ventes afsluttet til foråret. I den periode vil strækningen være lukket for al færdsel. Det indebærer:

  • Det vil ikke være muligt for fodgængere, motionister, cyklister, osv. at benytte den lukkede del af Fjordstien fra 1. november. Den øvrige del af stien langs åen berøres ikke.
  • Der vil ikke være adgang til hundeskoven i Kolding Åpark fra den østlige indgang ud mod Marina Syd. Øvrige indgange til hundeskoven kan fortsat benyttes – læs mere om hundeskoven på Oplev Kolding.

Det nye dige får en højde på ca. to meter, så toppen vil være næsten tre meter over den normale vandstand i fjorden. I området, hvor diget skal anlægges, er jordbunden meget blød. Derfor skal der udføres en del spunsarbejde, hvor store stålplader vibreres ned i jorden for at stabilisere anlægget.

Når diget er færdigt, bliver Fjordstien genetableret oven på diget og tilsluttet med ramper til den resterende del af stien. Samtidigt tilpasses adgangen til bådebroerne.

Slæbested lukkes

I hjørnet af lystbådehavnen er der et såkaldt slæbested, dvs. en rampe hvor mindre både på trailere kan sættes i og tages op af vandet. Dette slæbested sløjfes som følge af digearbejdet, og erstattes af et stort, moderne slæbested længere mod øst i havnen. Her får trailerbåde og joller gode forhold fremover.

Både flytningen af slæbestedet og etableringen af diget vil påvirke lystbådehavnens brugere, men for at mindske generne udføres arbejdet i vinterhalvåret.

Den bæredygtige dagsorden

Det er entreprenørfirmaet NCC med datterselskabet Hercules, som udfører arbejdet efter at have vundet udbuddet. Budgettet er på ca. 18 mio. kr. Rådgiver på opgaven er Rambøll.

Kolding Kommune har som bygherre stillet en række krav til bæredygtigheden for at reducere udledningen af CO2. Blandt andet skal de store maskiner, som benyttes, anvende HVO-biodiesel i stedet for traditionel diesel, mens små maskiner skal køre på el.

De ca. 500 tons stålspuns er genanvendt stål fremstillet ved hjælp af vedvarende energi, og materialerne til opbygningen af diget vil være rene genanvendte materialer.

Lukning af Fjordstien kort
Fjordstien lukkes midlertidigt på strækningen mellem hundeskoven og Marina Syd. Resten af stien langs Kolding Å er fortsat åben. Adgangen til hundeskoven sker via enten til nordlige eller den sydlige indgang markeret med blå pile. Foto: Kolding Kommune.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel