Kolding Netavis

Omfattende designproces skal styrke Døgnrehabilitering Kolding

Elo Christoffersen
By Elo Christoffersen
Sundhedscenter Kolding. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Døgnrehabilitering Kolding (DRK) er et tilbud til borgere, som har brug for hjælp, støtte, genoptræning og sygepleje gennem hele døgnet.

Siden efteråret 2022 har Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen i Kolding Kommune været i gang med en omfattende designproces med målet om at styrke rehabiliteringsindsatsen på DRK.

DRK ligger på Sundhedscenter Kolding og tilbyder rehabilitering til borgere, som har tabt funktionsevnen pga. sygdom, hjerneskade eller operation, hvor der er brug for en særlig intensiv indsats, efter udskrivelse fra sygehuset eller ved situationer, hvor borgere har mistet grebet om livet for en stund.

Opgaverne spænder bredt og som på det øvrige sundhedsområde oplever DRK en stigende kompleksitet i de problemer, sygdomme eller behov, som hver enkelt borger har. Den enkelte borger har brug for mere pleje, træning og rehabilitering, og derfor er koordineringsopgaverne omkring borgerne blevet større og mere ressourcekrævende.

Derfor blev der i efteråret 2022 igangsat i en designproces, som skal styrke rehabiliteringsindsatsen og sikre, at ressourcerne bruges på bedst mulige både til gavn for borgerne. Både borgere og pårørende har været involveret for at få en dybdegående forståelse for deres oplevelse af tilbuddet, mens medarbejdere på DRK og andre relevante faggrupper også har været inddraget.

Designprocessen har resulteret i en række forslag til at styrke DRK:

• Tættere samarbejde med borgere om egne mål
• Større fleksibilitet i tilbuddene
• Etablering af et ambulant forløb som den del af DRK, som bl.a. skal lette overgangen fra rammerne på DRK til borgers eget hjem
• Øget terapeutfaglig træning
• Styrket tværfaglig visitation til døgnrehabiliteringen
• Styrket tværfaglige arbejde

Alt i alt er forventningen, at opholdene på DRK i gennemsnit bliver kortere og dermed kan flere borgere få mulighed for at benytte sig af tilbuddet – både på døgnopholdet og dem, som er tilknyttet ambulant.

Om designprocessen siger formand for udvalget Sundhed og Fritid, Birgitte Kragh (V) i en pressemeddelelse:

-Det har været vigtigt for os at gennemføre en proces, hvor både borgerne, deres pårørende og medarbejderne har været involveret. På den måde har vi kunne sikre, at vi kommer hele vejen rundt og rent faktisk hører de mennesker, som bruger tilbuddet og vil blive påvirket af den indsats, som vi har sat i gang. Derfor er jeg også tryg ved, at de forslag som Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen er kommet frem til er nytænkende og vil gavne borgerne. Det er både, når det kommer til kvaliteten af den rehabiliterende indsats, men også den større fleksibilitet i tilbuddene.

Et flertal i Sundhed og Fritid har på det seneste møde vedtaget at igangsætte forvaltningens forslag. Implementeringen af tiltagene forventes at begynde i efteråret 2023 og vil blive evalueret efter et år med henblik på eventuelle justeringer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel