Nyt og forbedret sygedagpengesystem

Tirsdag 26. maj 2020 05:06 349
Borgere, som er på sygedagpenge, får nu glæde af et mere simpelt og sikkert udbetalingssystem. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) Borgere, som er på sygedagpenge, får nu glæde af et mere simpelt og sikkert udbetalingssystem. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Et nyt, moderniseret it-system letter processen for borgere på sygedagpenge.

Borgere, som er på sygedagpenge, får nu glæde af et mere simpelt og sikkert udbetalingssystem. Det tidligere udbetalingssystem, som gik i drift i 2010, bliver i Kolding skiftet ud med et nyt, moderniseret it-system, som går i luften den 3. juni. Det nye system sørger for automatisk, elektronisk styring med sagsbehandling og udbetaling af sygedagpengene og automatisk bogføring, oplyser Kolding Kommune.

Det er et forbedret system, og den nye selvbetjeningsløsning er endnu et skridt i retning af at gøre det mere enkelt og fleksibelt for både borgere og arbejdsgivere at være i kontakt med kommunen. Samtidigt er der en forventning om, at det nye system letter sagsbehandlingstiden.

En fordel for de ansatte

Det nye system er lettere at betjene for de ansatte end det gamle, da det nye system henter mange informationer automatisk. Informationerne skal ikke indtastes manuelt, så det mindsker risikoen for indtastningsfejl. Det betyder også, at sagsbehandling, hvor der ikke mangler informationer, kan gennemføres automatisk. Det er kun ved sager, hvor noget skal undersøges nærmere, at der oprettes en sag til en medarbejder.

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at de fortsat har pligt til at anmelde sygefravær via NemRefusion senest 5 uger efter medarbejderens første fraværsdag. Hvis arbejdsgiveren ikke anmelder sygefravær rettidigt, kan der alene ydes refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt. Arbejdsgivere kan læse nærmere om anmeldelsesreglerne på NemRefusions hjemmeside, hvor der også findes vejledninger og guider for brugen af systemet.

Borgere, der er sygemeldt, skal ikke foretage sig noget ekstraordinært, de skal stadig bruge NemRefusion. Dog skal man være opmærksom på, at de ansatte i Sygedagpenge Teamet ikke kan gå ind og hente oplysninger i de verserende sager før den 3. juni, da software-systemerne låses under omlægningen frem til den 3. juni.

Når det nye system tages i brug den 3. juni, kan der forventes en længere svartid, idet telefonen bemandes af andre frem til den 8. juni, hvor man er klar til at svare på henvendelser.

Tags