Kolding Netavis

Nu går forårsrengøringen i gang

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

Forår er lig med rengøring – også på kommunens veje. De kommende uger vil kommunens fejemaskiner feje flere hundrede tons grus, sten, cigaretskod, glas, plastic, osv. væk fra vejene.

I Kolding by lyder startskuddet til forårsrengøringen anno 2021 den 23. marts. Arbejdet forventes at tage det meste af ugen, og herefter rykker fejemaskinerne ud i oplandet for at feje og vaske de kommunale veje i alle kommunens øvrige byer, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen rengør alle kommunale veje i bymæssig bebyggelse, hvor der er en kantsten. I boligområder tager man dog kun hovedfordelingsvejene og kommer ikke ind i de små lommer.

– Private veje og fællesveje er borgernes eget ansvar. Her anbefaler vi, at man én gang årligt fejer vejen og tømmer rendestensbrønde, siger skov- og landskabsingeniør Lars Termansen Barsballe, Kolding Kommune.

Gode grunde til at gøre rent

Der er flere gode grund til at rengøre veje, cykelstier og fortove:

Det forebygger, at rendestensbrøndene stopper til, så regnvandet ikke kan løbe væk.
Det letter arbejdet med at reparere huller i asfalten bagefter
Det mindsker fremspiringen af ukrudt
Det mindsker risikoen for punkteringer
Det ser pænt ud
700 tons affald

Kommunen rengør de kommunale veje, cykelstier og fortove to gange årligt – forår og efterår. De seneste år har resultatet ligget nogenlunde stabilt på omkring 700 tons affald.

– Hovedparten af affaldet er sten og grus. Disse materialer bliver sorteret fra og genbrugt til ny asfalt i overensstemmelse med vores visioner om cirkulær økonomi, mens resten af affaldet bliver sendt til deponi, forklarer Lars Termansen Barsballe.

Vis hensyn og kør forsigtigt

Fejemaskinerne kan fylde en del, når vejene skal gøres rene. På de større veje foregår det ved, at en kortege på op til fire køretøjer kører ruterne igennem. Først fejer en lille traktor fortovet. Affaldet ender ude på cykelstien, hvor en anden lille traktor fejer skidtet videre ud på vejen. Her fejer og suger en lastbil affaldet op, før vejen til slut fejes og vaskes af det fjerde og sidste køretøj i kortegen.

Møder du rengøringstoget, så vis hensyn og kør forsigtigt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel