Måske igen vindmøller på landjord

Lørdag 25. Januar 2020 06:47 417
Der skal ifølge et nyt forslag foretages en ny analyse for udpegningen af områder for opsætning af vindmøller. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) Der skal ifølge et nyt forslag foretages en ny analyse for udpegningen af områder for opsætning af vindmøller. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Der kommer måske igen vindmøller på landjorden i Kolding Kommune.

Måske genoptager Kolding Kommune den fra 2013 henlagte omstridte plan om placering af vindmøller på landjorden. Sagen behandles i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget på førstkommende møde. Det sker efter forslag fra Benny Dall, Enhedslisten.

Forslaget indebærer, at den henlagte vindmølleplan fra 2013 helt annulleres, og at der foretages en ny analyse for udpegningen af områder for opsætning af vindmøller, skriver netavisen Sebro Press.

Udvikling har forældet opsatte kriterier

At der nu muligvis igen kan blive opsat vindmøller på landjorden i Kolding Kommune begrundes med, at den tekniske udvikling af møller har bevirket, at de kriterier, som blev lagt grund for henlæggelsen af planlægningsarbejdet for vindmøller i 2013 ikke mere er til stede.

Gennem flere ministerielle rapporter er det siden blevet påvist, at den lavfrekvente støj fra vindmøller ikke kan påvises at have den frygtede indvirkning på omkringboendes sundhed.

Det skyldes, at der siden 2013 sket en betydelig udvikling inden for vindenergi, hedder i det Enhedslistens forslag. Og samtidig gøres der i forslaget opmærksom på, at i regeringens netop vedtagne klimalov understreges, at etablering af vedvarende energianlæg, især vindenergi, men også solenergi, må have høj prioritering i kommunernes fremtidige energistrategi.

Forslaget fra Enhedslisten indebærer også, at planlægningsarbejdet fremover opdeles i etaper, således at der eventuelt vedtages to planer. En for opstilling i industriområder, og en for opstilling i beboelsesområder.