Kolding Netavis

KHL-formand: 2023 byder på en ny virkelighed

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Formand for KHL, Hans Damgaard, fremlægger her beretningen. Foto: KHL.

Stemningen var positiv blandt de 160 fremmødte til Kolding Herreds Landbrugsforenings generalforsamling, men foreningens formand understregede, at 2023 byder på en ny virkelighed.

2022 var et godt år for mange danske landmænd, men udfordringerne lurer lige om hjørnet. Også lokalt med Vandområdeplan 3 og en medlemsskare, der bliver ældre og ældre, påpegede formanden for KHL, Hans Damgaard, på foreningens generalforsamling i Kolding forleden.

-2022 var et dejligt år for planteavlerne og mælkeproducenterne. Svine- og fjerkræproducenterne var anderledes udfordret, og udfordringerne for alle bliver større i 2023 med blandt andet rentestigninger, høje energi- og gødningspriser og faldende afregningspriser. At vi har laveste svinebestand i Danmark i 30 år er bekymrende, men jeg er optimistisk på erhvervets vegne, og dansk landbrug har jo en fantastisk evne til at tilpasse sig, sagde Hans Damgaard.

Bekymring for økologerne

KHL-formanden er bekymret over, at forbrugertrends nærmest kan vende ”over night”, hvilket de økologiske landmænd erfarede i 2022.

-Stigende priser har fået forbrugerne til i stor stil at fravælge økologi. Det er utroligt synd for de mange og ofte yngre landmænd, som har gjort, som mange politikere siger, og er blevet økologiske producenter. Det er et eksempel på, at omstilling ikke skal presses igennem for hurtigt.

Politisk arbejdsro

Hans Damgaard ser med stor bekymring frem til den CO2-afgift på landbruget, som er i vente.

-De vilde politiske udmeldinger op til valget, for eksempel Enhedslistens ønske om en halvering af animalsk produktion inden 2030, var rystende. Så jeg er lettet over, at vi har fået en midterregering, hvor der er sikret arbejdsro, uden at yderfløjene skal bestemme. CO2-afgiften bliver en realitet trods landbrugets modvilje mod afgift på biologiske processer. Opgaven er nu, at afgiften ikke må koste vækst og arbejdspladslækage, og der står i regeringsgrundlaget, at man fortsat skal udvikle – ikke afvikle – den danske fødevareproduktion. Vi skal have tid, og der forskes jo på livet løs for at lave den klimaneutrale ko, sagde Hans Damgaard.

Han påpegede, at blandt andet udtagning af lavbundsjorder er et af de bedste klimaværktøjer. Men udtagningen skal ske på retfærdige vilkår med fuld kompensation til landmanden.

KHL Generalforsamlingen 2023
Foto: KHL.

Lokale udfordringer

Blandt de udfordringer, landmændene på Kolding-egnen står over for, er Vandområdeplan 3, en samlet plan for vandmiljøet i hele Danmark.

-Landbrugsdriften ved Kolding Fjord vil, hvis problemet alene skal løses på dyrkningsfladen, blive voldsomt påvirket af de øgede indsatskrav. Der er 13.000 ha opland til fjorden, og skal vi i mål med vandplan 3, vil det give et driftstab på 3.500 kr. per ha – i alt 46 mio. kr. – til de berørte landmænd. Vi står til at skulle braklægge op til 45 procent af oplandet til fjorden og det med begrænset effekt, viser en fjordanalyse hos SEGES udarbejdet specifikt for Kolding Fjord. Kan det være rimeligt i en tid, hvor vi taler om fødevarekrise og manglende forsyningssikkerhed? Her skal snarere kollektive virkemidler som minivådområder i spil for at reducere kvælstofudledningen. 30 minivådområder er etableret hos KHL-medlemmer, og jeg håber, mange flere kommer til. Det er ganske gratis at kontakte en udtagningskonsulent ved KHL, som kan vurdere mulighederne. Jeg vil opfordre alle til at vurdere, hvad de hver især kan bidrage med af kollektive virkemidler, sagde Hans Damgaard.

Han takkede for et godt samarbejde med Kolding Kommune, som KHL jævnligt mødes med på politiker- og embedsmandsniveau, og p.t. er KHL og kommunen i gang med at lave et klimatilpasningssamarbejde.

Godt foreningssamarbejde

KHL er en økonomisk sund forening, hvor stor efterspørgsel på foreningens ydelser, som i kombination med stram styring af økonomien og en stor indsats af KHLs medarbejdere, har resulteret i et årsresultat på ca. 2,3 mio. kroner.

-Vi har en sund forretning og en veldrevet rådgivningsvirksomhed og taber færre medlemmer end andre landbrugsforeninger. Men det er stærkt bekymrende, at næsten ingen unge kommer til, og det har bestyrelsens fulde opmærksomhed. Vi må kigge indad i foreningen for at finde løsninger på denne udfordring. Samarbejdet med Sønderjysk Landboforening og LandboSyd om et fælles politisk sekretariat er nu kommet i gang og kører godt med sekretariatsleder Mathias Milling ved roret, og i forbindelse med valgkampen havde vi 25 folketingskandidater på besøg ude hos vores medlemmer. Det har skabt gode relationer, der kan bruges fremadrettet, sagde Hans Damgaard, som i sin beretning også glædede sig over, at et lokalt landmandsejet biogasanlæg, 3-KNT Bioenergi, nu bliver etableret.

Hans Damgaard blev genvalgt som formand, og nyvalgt til bestyrelsen blev Karen Winther Hansen i stedet for Hans Peter Hansen, som ikke ønskede genvalg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Del denne artikel