Investering i børn

Onsdag 24. Juni 2020 19:16 287
Poul Erik Jensen (S). Privatfoto. Poul Erik Jensen (S). Privatfoto.

Læserbrev af Poul Erik Jensen (S), gruppeformand, Østergade 20, 6580 Vamdrup.

Covid-19 har ændret på mange ting. Også måden at lave budget på.

Samtlige byrådets partier i Kolding byråd har lavet et delbudget for 2021 og de tre efterfølgende år.

Set med socialdemokratiske briller er det super, at børneområdet får et løft. Der afsættes ekstra 16 millioner om året til styrkelse af folkeskolen og børnepasningen. Oven i det kommer der sandsynligvis et stort millionbeløb fra den socialdemokratiske regeringen til bedre normeringer. Så samlet set et positivt løft.

Derudover afsættes der 35 millioner kroner til udvidelse af Lyshøjskolen.

Daginstitutionerne får en ekstra million hvert af årene til udeliv. Der afsættes en ekstra million til køkkenfaciliteter. I Jordrup afsættes der 750.000 kr til vuggestuepladser.

Budgettet vil sikre, at børnene i Kolding Kommune har nogle af de bedste vilkår herhjemme. I forvejen ligger normeringerne i vuggestuer og børnehaver i top 15, og børnene i skolerne ligger konsekvent i top, når der måles og sammenlignes på indlæringen. For byrådet handler det om, at børn, der forlader Kolding Kommunes skoler, er blandt dem, der er allerbedst rustet og står med de bedste kort på hånden.

Der afsættes også penge til byggeri af Brændkjær Idræts- og Kulturhus. Det nye byggeri forventes at kunne sættes i gang hurtigt – i tilknytning til Brændkjærskolen.

Endelig afsættes der 80 millioner kroner til første etape af en ny ringvej fra motorvejen til Dalby/Tved.

Der er desuden 16 millioner kroner på vej til en cykelpulje, så vi kan få flere – og mere sammenhængende cykelstier.

I budgettet indgår også et årligt beløb til Konge Å Komité i et samarbejde med Vejen og Esbjerg kommuner.

Til februar laves den sidste del af budgettet for 2021 og overslagsårene. Det hænger sammen med, at vi har coronaen med som blind makker. Hvad sker der når Folketingets hjælpepakker udløber til efteråret? Der vil vi være sikre på, at der er en buffer til at klare eventuelle ekstraudgifter.

Første del af budgettet er på plads. Det ser slet ikke så ringe ud. Og i Socialdemokratiet synes vi, at det er en absolut styrke, at alle byrådets partier er med i et forlig.

Tags