Hjemmehjælpen skal i udbud

Onsdag 21. August 2019 06:15 413
Kommunen har stort fokus på, at borgerne også efter 1. februar 2020 trygt kan vælge en privat hjemmehjælpsleverandør. Foto: Kolding.dk. Kommunen har stort fokus på, at borgerne også efter 1. februar 2020 trygt kan vælge en privat hjemmehjælpsleverandør. Foto: Kolding.dk.

Kolding Kommunes kontrakter med de private firmer, der tilbyder hjemmehjælp, udløber snart, og derfor skal der nu være en ny udbudsrunde.

Kommunen forventer allerede i oktober at kunne offentliggøre, hvilke to firmaer, der har vundet udbuddet. Til den tid, vil de ældre, der allerede nu modtager hjælp fra et af de private hjemmeplejefirmaer, få besked om, hvem der kan vælges som leverandør.

- Vi har været rigtig glade for samarbejdet med de nuværende hjemmehjælpsfirmaer og den hjælp, de har ydet vores borgere. Forvaltningen har inden udbuddet spurgt de nuværende leverandører, hvad der fungerer og ikke fungerer i de nuværende aftaler. Flere af deres anbefalinger er indarbejdet i det nye udbudsmateriale. I det nye udbud lægger vi mest vægt på kvaliteten af plejen overfor de mennesker, der har brug for hjælp. Emner som ansættelsesforholdene hos leverandøren, hvordan de arbejder med forebyggelse af arbejdsskader, og hvordan deres beredskab og ruteplanlægning f.eks. bedst sikrer, at det er de samme hjælpere, der kommer hos borgeren, er i spil, fortæller udvalgsformand Søren Rasmussen (DF) i en pressemeddelelse.

Kolding Kommune har fokus på, at borgerne også efter 1. februar 2020 trygt kan vælge en privat hjemmehjælpsleverandør.

- Vi har stillet de samme krav til uddannelse, service og hjælp m.m., som de nuværende leverandører skal leve op til. Det er desuden en forudsætning for at komme i betragtning som leverandør, at økonomien er i orden, og at virksomheden har erfaring fra lignende opgaver. Ved udbuddet har kommunen i øvrigt lagt op til, at det er muligt at forlænge aftalerne, så de løber i op til 6 år. Det sikrer, at kommunen ikke er forpligtet til at foretage nyt udbud før 2026, hvis borgerne og kommunen er tilfreds med de nuværende leverandører, og den tryghed og ro, det giver, er lige så vigtigt for borgerne, som for os, siger Søren Rasmussen.

Kommunen reducerer antallet af private leverandører fra 3 til 2 efter 1. februar 2020. Det sker blandt andet, fordi et relativt lavt antal borgere vælger privat leverandør. Omtrent hver 3. borger vælger således privat leverandør og det giver i alt ca. 800 borgere, som fordeler sig på de nuværende 3 leverandører.

Kommunen er geografisk stor, og det kan i følge Kolding Kommune være vanskeligt for tre private leverandører at drive en rentabel ruteplanlægning og virksomhed i aften- og nattevagtlaget, hvor de leverer hjælp hos få borgere. Det er også grunden til, at andre kommuner typisk også kun indgår aftale med en eller to private leverandører i supplement til kommunens hjemmepleje.

Tags