Kolding Netavis

Historieundervisning og åben skole styrkes med 2,5 mio. kr.

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

70 lærere og knap 2000 børn landet over får nu mulighed for at udvikle og afprøve nye former for undervisning og skabe koblinger mellem åben skole, lærernes brug af originalt kildemateriale og inddragelse af lokalområdet.

Baggrunden for det glade budskab er, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal med en samlet bevilling på 2.537.700 kroner til projektet ”Arkivet i den åbne skole – mødet med historien” har sikret, at det vellykkede pilotprojekt af samme navn kan forankres yderligere i Kolding Kommune. Samtidig sikrer bevillingen, at de gode erfaringer kan udbredes til andre dele af landet.

Det oplyser Kolding Stadsarkiv i en pressemeddelelse.

Det er Københavns Stadsarkiv og Esbjerg Byhistoriske Arkiv, der har etableret aftaler om kompetenceudvikling for historielærere i en række skoler i henholdsvis Esbjerg, Frederiksberg og Københavns kommuner.

Ligesom Kolding Stadsarkiv sammen med Nicolai for børn tilbyder kompetenceudvikling til indskolingslærere i Kolding Kommune.

Ambitionen med projektet er bl.a. at styrke og understøtte lærernes refleksion over deres undervisningsfag og bidrage til en fælles og fagligt funderet historiedidaktik mellem skole og kulturinstitution.

I projektet arbejdes der derfor både med vidensdeling og skabelsen af et fælles sprog mellem forskellige fagligheder, så eleverne oplever en højere grad af mening med historieundervisningen og en konkret forståelse af, hvordan det at arbejde med et autentisk historisk kildemateriale kan bidrage til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Projektet er 3-årigt og starter op i begyndelsen af skoleåret 2021-22 og løber over tre år.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Del denne artikel