Fyr Danske Bank

Søndag 23. September 2018 14:47 1459

Læserbrev af Hans Holmer, byrådsmedlem for SF, Skovbogade 8, 6000 Kolding & Karina Lorentzen, gruppeformand for SF, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

SF foreslår, at Kolding Kommune skifter bank. I dag har kommunen Dansk Bank, men ovenpå den seneste tids skandale om hvidvask, finder vi det etisk og moralsk forkert, at kommunen fortsat bruger en bank, der ikke har reageret med den fornødne omhu, og som har tjent fedt på de ulovlige aktiviteter. Som kommune forventer vi og lader det også få konsekvenser, hvis borgerne handler på lignende vis.

Vi anerkender, at der endnu ikke er faldet dom i sagen. Men banksager er også et spørgsmål om tillid, så selvom der endnu ikke er et juridisk grundlag for at skifte bank, kan vi ikke længere have tillid til Danske Bank. Ville vi betro Dansk Bank vore egne pengesager? Næppe. Således bør kommunen heller ikke.

Desuden mener vi, at hvis vi tager FN’s verdensmål for bæredygtighed alvorligt, vil det være et naturligt skridt at skifte Danske Bank ud. Ifølge verdensmål nummer 16, forpligter vi os nemlig på at bekæmpe ulovlige pengestrømme, og det mener vi, er uforeneligt med at fortsætte vores engagementer hos Danske Bank.