Foredrag om den fantastiske åls mysterier

Søndag 17. November 2019 07:03 238
Du kan høre forskerens forklaring på nogle af de gåder og mysterier, som ålen gennem flere tusinde år har være omgærdet af. PR-foto. Du kan høre forskerens forklaring på nogle af de gåder og mysterier, som ålen gennem flere tusinde år har være omgærdet af. PR-foto.

Nu kan du høre fortællingen om, dengang ålen fandtes i rigelige mængder langs vore kyster, i søer og vandløb og blev en væsentlig del af vores kulturhistorie.

Du kan også høre forskerens forklaring på nogle af de gåder og mysterier, som ålen gennem flere tusinde år har være omgærdet af.

Det kan du, når Naturpark Lillebælt inviterer til foredrag om den fantastiske åls mysterier. Det sker mandag den 25. november klokken 19-21 på Kolding Uddannelsescenter.

Ålens kulturhistorie

Videns- og samlingschef Søren Byskov fra Fiskeri- og Søfartsmuseet vil fortælle om ålens kulturhistorie. Søren er mag. Art. i etnografi og social antropologi samt ph.d. i historie fra Århus Universitet. Han er koordinator for det Danske netværk af museer, der arbejder med fiskeriets historier, og er desuden medlem af styregruppen for den nordatlantiske fiskerihistorieforening. Søren har adskillige publikationer bag sig både bøger og artikler om fiskerihistorien.

Michael Ingemann Pedersen, forsker ved DTU Aqua fortæller om ålens biologi og de mange gåder, der er omkring ålen. Michael er cand. scient. I biologi fra Århus Universitet. Han forsker især i populationsdynamikken for opdrættede og vilde ål og i, hvordan bestanden af vilde ål kan forbedres. Han har ligeledes adskillige videnskabelige publikationer om ål bag sig.

Naturpark Lillebælt lægger stor vægt på formidling af både kulturhistorien og naturen i og omkring Lillebælt. Naturparken vil gerne vække befolkningens nysgerrighed og interesse for Lillebælts marine og maritime liv – i fortiden, nutiden og fremtiden. De mange historier om Lillebælt fra forhistorien til i dag skal fortælles, så naturparkens særpræg bliver synlig og kendt.

- En af de mange fortællinger, naturparken især har fokus på, er fortællingen om den marine kystkultur – om udnyttelsen af Lillebælts ressourcer i form af fiskeri og fangst fra forhistorien til i dag, fortæller Eea Haldan Vestergaard, Naturpark Lillebælts forretningsudvalg, i en pressemeddelelse.

Ålens tilbagegang

Bestanden af ål er i dag kun en mindre procentdel af, hvad den var tidligere. Årsagen til tilbagegangen kendes ikke præcist. I det hele taget er der megen mystik omkring ålen. Hvor svømmer den hen, hvordan finder den vej, hvordan opfører den sig?

Naturpark Lillebælt fokus på, at mangfoldigheden af levende organisme skal styrkes, og forholdene for en række sårbare dyrearter skal forbedres.

- Derfor bliver det interessant at lære ålens biolog at kende, blive klogere på dens adfærd, og på, hvad der kan gøres, så vi igen får mange ål i Lillebælt, fortæller Eea Haldan Vestergaard.

Naturpark Lillebælt håber på, at mange vil tage imod tilbuddet om at komme til foredraget. Foredraget er for alle, er gratis og der er ikke tilmelding. Naturparken byder på en kop kaffe i pausen.

Tags