Kolding Netavis

Christiansfeld får alligevel cykelstier – trods afslag

Redaktion
Af Redaktion
Fremover slipper cyklisterne for at cykle ud på kørebanen. Til gengæld ryger nogle af træerne måske. Her ses Tobias Mikkelsen, der har taget turen fra Favstrup. Det er her fra Skolevejs udmunding tv. i Haderslevvej og sydover, der nu snart er udsigt til cykelstier i begge sider. Foto: sebro-press.

Christiansfeld får alligevel cykelstier. Kommunen fandt nogle kommunale kroner.

Trods afslag fra den Nationale Cykelpulje får Christiansfeld alligevel sine længe ønskede cykelstier langs med byens hovedgade. Nu bliver de bare lavet for kommunale kroner, skriver Fællesavisen.

Kolding Kommune havde ellers indsendt et ønske til den Nationale cykelpulje 2021 med henblik på etablering af 650 meter enkeltrettede cykelstier på en strækning fra Skolevej i midtbyen og til Favstrupvej i Christiansfeld syd, uden at få det ønskede tilsagn om støtte.

Ill. cykelsti Christiansfeld
Illustrationen viser med rød streg strækningen i Christiansfeld, hvor de to enkeltrettede cykelstier skal laves. Illustration: Kolding Kommune.

Men nu bliver stierne alligevel lavet – for kommunale kroner. Det vil ske i forbindelse med BluKoldings igangværende kloakarbejder i byen. Kommunen mener nemlig, at der her er sat så mange penge af til genetablingen af vejbane og fortove efter kloakeringen på den omtalte strækning på Haderslevvej, at der også i budgettet kan afses midler til etableringen af cykelstierne.

Det forventes nemlig, at de samlede udgifter til kloakarbejdet på strækningen kan reduceres fra 6,3 mio. kroner til 3,15 mio. kroner. En besparelse, der stort set svarer til, hvad kommunen selv skulle have finansieret, hvis den havde fået det afslåede statslige tilskud.

Fællesavisen erfarer, at forslaget til etablingen af de to cykelstier har været behandlet i Plan-og Teknik, Økonomi- og Strategiudvalgene. Det er nu med anbefaling sendt til endelig godkendelse i byrådet, og det ventes at ske på byrådsmødet tirsdag den 21. juni, da forslaget på forhånd er sikret flertal fra udvalgene.

BlueKolding fortsætter her til efteråret renovering af kloaksystemet på Haderslevvej i Christiansfeld mellem Skolevej og Taps Å i syd. På et senere tidspunkt derefter følger så den sidste del af strækningen mellem Taps Å og Favstrupvej. Etableringen af cykelstierne vil følge kloakeringsprojektet, og det betyder, at i første omgang bliver stierne lavet på strækningen fra Skolevej til Taps Å.

Stierne får en bredde på 1,7 meter

Tværprofilet på Haderslevvej består i dag af fortov med skillerabat med træer samt en bred kørebane på i alt ni meter. De enkeltrettede cykelstier vil blive etableret i begge sider af vejen med en bredde af 1,7 meter og blive kantstensafgrænset mod kørebanen.

Kørebanen vil også fremadrettet, som nu, få en bredde på 6 meter, men skillerabatterne vil nok blive reduceret med ca. 20 cm til en bredde på ca. 1,05 meter. De eksisterende træer i skillerabatten søges bevaret bedst muligt. Ved eksisterende buslommer og parkeringsspor føres cykelstien bag om disse.

Mere sikkert for skoleelever

-Stierne vil gøre det mere trygt og sikkert især for skoleelever at færdes på strækningen. Desuden vil stierne være med til at binde Kolding og Haderslev bedre sammen, da strækningen i dag er den eneste uden cykelfaciliteter, siger borgmester Knud Erik Langhoff (kons.) som i øvrigt glæder sig over, at det nu ser ud til at lykkes med at få de længe savnede cykelstier i Christiansfeld lavet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel