Kolding Netavis

Årets arkitekturpriser: Otte byggerier og anlæg belønnes for god arkitektur

Elo Christoffersen
By Elo Christoffersen
Agtrupgård blev også 'Borgernes Favorit.' Pressefoto.

Hvert år fejrer Kolding Kommune den gode arkitektur og uddeler priser til byggerier og anlæg, der har gjort sig særligt bemærket i årets løb. Byggerier, der er færdiggjort inden for det seneste år, kan komme i be-tragtning og kommunens borgere har også haft mulighed for at indsende forslag.

Mandag eftermiddag blev årets priser og hæder uddelt i det socialøkonomiske samlingspunkt, Posthuset, i Kolding midtby.

Priserne blev overrakt af formand for udvalget Plan og Teknik Jakob Ville.

-Det har været et stærkt felt af nominerede i år, og det var faktisk ikke helt nemt at vælge. Det har også resulteret i, at bedømmelsesudvalget har valgt at præmiere tre byggerier – og give hædrende omtale til hele fem byggerier og anlæg, fortæller Jakob Ville i en pressemeddelelse.

Prisuddelingen er som altid en del af Arkitekturens Dag, der markeres landet over. I Kolding bød dagen på tilbud om arkitekturvandring, rundvisning i det nye besøgscenter på Skamlingsbanken og foredrag om Kol-ding inderhavns historiske spor.

Her er vinderne:

aalegaarden 1A web
Transformaterstation, Ålegade, Kolding. Pressefoto.

Ny transformerstation ved Kolding Å

Begrundelse: Det har tidligere været en stolt tradition at gøre sig umage ved opførelsen af tekniske bygnin-ger. Med opførelsen af den nye transformerstation ved Ålegården tages denne tradition op igen.

Bygningen er flot proportioneret, og fint indpasset: Den er enkel med mønstermurværk ud mod vejen på den ene side – bearbejdet med terrasseret beplantning og siddemulighed mod Kolding å på den anden.

Ejer: TRE-FOR el-net

Ved Agtrupgaard web
Bofællesskabet, Agtrupgård, Agtrup. Pressefoto.

Bofællesskab ved Agtrupgård, Agtrup

Begrundelse: Ved Agtrupgård var driftsbygningerne overflødige, og det aktive landsbysamfund havde mere brug for nye boliger. Alligevel var ønsket, at den nye bebyggelse skulle videreføre historien om den fire-længede gård, med hovedbygningen som den eneste tilbageværende bygning. Den nye boligbebyggelse består af fine, nøgterne huse: nye, underspillede længebygninger, som underordner sig det gamle hoved-hus.

Bygherrer: Klaus Kjær, Troels Kjærholm, Esben Padkjær, Nicolaj Ebbesen

Rådgivere:

Bregenov Architects
Bendix Arkitekter

Ryttervej 18 web
Ryttervej 18, Christiansfeld. Pressefoto.

Enfamiliehus på Ryttervej 18, Christiansfeld

Begrundelse: En ny familiebolig midt i landskabet, der består af et relativt stort længehus med en tung base af tegl i jordfarver og en lettere førstesal i træ, der farvemæssigt harmonerer flot med omgivelserne.

Det sedum-belagte tag afslutter huset smukt og nedtoner tagfladen, der også fletter sig sammen med den bag-vedliggende skov.

Der er valgt en enkel og klassisk bygningsform, som passer godt ind i det åbne landskab.

Bygherre: Allan Kristensen

Arkitekt: DNA Arkitekter

Hædrende omtaler:

Klostergaarden web
Klostergården, Kolding. Pressefoto.

Almene boliger ved Klostergården, Kolding

Begrundelse: På grænsen mellem middelalderbyen og nogle af Koldings tidligste industribyggerier, har boligselskabet Domea opført hele 92 nye almene boliger. Det er et ret stort byggeri, men det indskriver sig i byens karréstruktur med en ambition om at opbryde facaden i mindre dele, og er flere steder sammenbyg-get med eksisterende bygninger. På byggeriets østlige side er der skabt et fint, afbalanceret gavlmotiv ud mod byrummet.

Bygherre: Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding

Rådgivere:

Dansk boligbyg
tnt arkitekter
Sahl Arkitekter
Oluf Jørgensen

Marsvej 5 web
Marsvej 5, Kolding. Pressefoto.

Erhvervsbyggeri på Marsvej 5, Kolding

Begrundelse: Danfoss har lavet et byggeri af høj kvalitet, hvor der blandt andet er anvendt tegl, som er usædvanligt for det øvrige område. Bygningerne fremstår med en velproportioneret, rytmisk facadeopbyg-ning, hvor vinduernes udformning og placering skaber et elegant, lodret motiv på den lange, vandrette fa-cade. Sammen med den mørke stueetage, som giver indtrykket af en nærmest svævende teglfacade, giver det en lethed til det omfangsrige byggeri.

Bygherre: Danfoss Campus Kolding

Arkitekt: Rum as

Rådgiver: Rambøll

Kloevervej 5B web
Kløvervej 5B, Kolding. Pressefoto.

Restaurering af enfamiliehus på Kløvervej 5B, Kolding

Begrundelse: Restaureringen af huset på Kløvervej er et rigtig godt eksempel på, hvor meget arkitektonisk kvalitet man kan få ud af at fjerne den ”forklædning”, som huset ved en tidligere ombygning har fået på – og afdække den oprindelige arkitektur og håndværkskvalitet. Fritlægningen af det fine hus fra 1928 medvirker til at højne den arkitektoniske kvalitet og variation i hele kvarteret – og husets bevaringsværdi i særdeleshed.

Bygherrer: Hans Gehlert og Mette Denning

Byrum bymidten web
Knudepunktet, Kolding. Pressefoto.

Nyindretning af gade- og byrum i Kolding bymidte, Søndergade, Søndertorv, Knudepunktet og Borchs Gård

Begrundelse: Fire steder i Kolding bymidte har fået ny belægning og indretning. Resultatet er en sammen-hængende bymidte med helhed i materialer og udtryk – men også byrum, der kan håndtere forandringer i anvendelsen af byen, efterhånden som bylivets fokus flyttes væk fra den traditionelle handel. Valg af mate-rialer og farver virker naturlige og medvirker til, at byens rum, med respekt for den historiske kontekst, bringes ind i vores tid og tilpasses de aktuelle behov og udfordringer.

Bygherre: Kolding Kommune

Rådgivere: Land+ Landskabsarkitekter
Tegnestuen Mejeriet

Noerregade 12 web
Nørregade 12, Christiansfeld. Pressefoto.

Restaurering af Nørregade 12 i Christiansfeld

Den gamle pigeskole på Nørregade i Christiansfeld har haft forskellige anvendelser gennem tiden, som har sat deres præg på bygningen med forskellige tilføjelser og knopskydninger. Nu er bygningen blevet befriet for en masse af de lag, den er blevet tilført gennem tiden, og der er i stedet gennemført et utroligt fint styk-ke restaureringsarbejde. Her er lagt megen omhu i alle bygningens elementer.
Bygherre: Hans Erik Bylling

Ved Agtrupgaard web 1
Agtrupgård blev også ‘Borgernes Favorit.’ Pressefoto.

Borgernes favorit

Traditionen tro har borgerne også haft mulighed for at stemme på deres egen arkitektur-favorit – i år ud fra en pulje på 15 byggerier. Knap 800 borgere har stemt på Kolding Kommunes hjemmeside og med 25 % af de afgivne stemmer i ryggen blev vinderen af ”Borgernes Favorit” i år bofællesskabet ved Agtrupgård efterfulgt af Fjordvej 105A med godt 20 % og Marsvej 5 med 16 % af stemmerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel