16 bygninger får støtte

Onsdag 21. August 2019 07:59 429

Både private boliger, byejendomme og forsamlingshuse får glæde af midler fra årets byfornyelses- og landsbyfornyelsespuljer.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har uddelt knap 2,5 mio. kroner til renovering af 16 bevaringsværdige bygninger i Kolding kommune. Det er 10 private boliger, som ligger i Sdr. Stenderup, Stepping, Viuf, Seest og Christiansfeld, to forsamlingshuse i henholdsvis Ødis og Dons og fire byejendomme i Kolding, der får støtte fra midlerne.

Birgitte Kragh, der er formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, ser de bevaringsværdige huse som en vigtig del af kommunens by- og landsbymiljøer og er derfor glad for at kunne tildele støtte til renoveringsprojekter, der er med til at bevare husene i deres oprindelige stil.

- Bevaringsværdige huse er med til at skabe et helt særligt miljø i vores byer og landsbyer, og derfor vil vi gerne støtte op om arbejdet med at renovere facader og tage og på den måde bidrage til at fastholde den værdi, som husene udgør, fortæller Birgitte Kragh i en pressemeddelelse.

Midler øremærket til Christiansfeld og Kolding midtby

Som tidligere år har en del af Byfornyelsespulje 2019 været øremærket til renoveringsprojekter i Christiansfeld.

- Vi har særlig en forpligtigelse til at styrke UNESCO-området, hvis vi vil blive på verdensarvslisten og derfor er det dejligt, at vi også denne gang har fået ansøgninger til puljen, som vi kan støtte, fortæller Birgitte Kragh og fortsætter:

- Ud over Christiansfeld har vi i år også valgt at afsætte en del af midlerne til bygninger med boliger på Jernbanegade i Kolding mellem Buen og Banegårdspladsen, hvor vi er i gang med at renovere efter den nye bydesignguide. Også her har vi fået ansøgninger, som vi ligeledes har valgt at prioritere.

De to ejendomme ligger i Jernbanegade 35 og 54.

Fakta om by- og landsbyfornyelsespuljerne

Midlerne fra puljerne gives til facaderenovering af bevaringsværdige huse. Fristen for at søge årets puljer var den 13. juni og inden fristens udløb havde By- og Udviklingsforvaltningen modtaget 21 ansøgninger. Det er Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, der uddeler midlerne, i år knap 2.5 mio. kr. og ud over facaderenovering, kan midlerne også tildeles nedrivningsprojekter og boliger, der er ramt af skimmelsvamp.

Tags