Kolding Netavis

”En fest – en ansøgning” skal gøre livet lettere for festarrangører

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Digitaliseringsminister Marie Bjerres budskab om forenklinger og afbureaukratisering af ansøgninger vedr. afvikling af fester, blev modtaget med glæde. Foto: Heine Pedersen.

Festarrangører i Danmark skal ikke slides op af bureaukratiske regler om massevis af ansøgninger. Proceduren skal hurtigst muligt digitaliseres, så ansøgningsmængden bliver ”En fest – en ansøgning”.

Det kunne digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) meddele Sammenslutningen af By-og Markedsfester på et pressemøde ved Hornum-Ulstrup Marked. En besked der blev mødt med begejstring af formanden Otto Skak, der bor i Tiufkær – nordøst for Kolding.

For ham er det kulminationen af mange års arbejde for at få løst ansøgningsbureaukratiet for alt, hvad der hedder fester i Danmark.

Marie Bjerre oplyste, at der er afsat 250 millioner kroner årligt i perioden 2024 – 2027 i finanslovsudspillet. Heraf skal et ukendt beløb benyttes til udarbejdelse af en digitalløsning, der kan medvirke til en kraftig nedsættelse af de udfordringer, der møder festarrangørerne i dag. Det skal være en fornøjelse at være ildsjæl og medvirkende til at få de kulturelle arrangementer til at køre, understregede hun.

Marie Bjerre pointerede, at det ikke lige er en digitaliseringsløsning, der laves fra i dag til dag. Det vil kræve tid for at lave en brugbar digitalløsning. Det kræver også økonomi og den har vi nu sikret er til stede. Hun takkede Otto Skak, formand for Sammenslutningen af By-og Markedsfester, for den opbakning, de har leveret med masser af idemateriale. En tak som Otto Skak kvitterede for med tilsagn om opbakning til det udviklingsarbejde, der skal laves.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) var ligeledes begejstret for finanslovsudspillet.

Han omtalte det eksisterende bureaukratiske system som værende dræbende. Hans ønske er, at de ildsjæle, der knokler løs for at få masser af kulturelle arrangement afviklet, skal bruge deres kræfter til det, de er gode til. De er kreative, aktive og ikke nødvendigvis ”bogorme”, der skal bruge deres kræfter på udfærdigelse af masser af ansøgninger.

Formand for Hornum-Ulstrup Marked, Søren Vestergaard Sørensen, er sammen med formand Stefan Jacobsen, Hjallerup Marked, også glad for de muligheder, der er i finanslovsforslaget. ”En fest – en ansøgning” vil gøre livet som festarrangør meget lettere, understregede de begge.

-Vi har i år haft et nyt problem med de i alt otte ansøgninger, vi har haft til forskellige instanser. Det var, at der skulle ansøges om to tilladelser til afvikling af bankospil. Det grundet at der var mere end to dage mellem spillene, fortæller Søren Vestergaard Sørensen, Hornum-Ulstrup Marked.

-Bureaukratiet med det omfattende antal ansøgninger er overvældende. Vi bruger hvert år sammenlagt tre ugers fuldtidsarbejde på at udfærdige ansøgninger til en række forskellige instanser. Ressourcespild føles det som i mange tilfælde, da det er det samme og det samme, der skal oplyses. Men lovkravene skal opfyldes og det sker. Når vi gør det og ansøgningerne er tidsmæssigt indsendte, så forventer vi også at kunne få de fornødne tilladelser i god tid før arrangementernes afvikling. Det sker ikke. Ofte er det få dage før festlighederne afvikles, at vi har de fornødne tilladelser. Det ødelægger nattesøvnen, understreger formand Stefan Jacobsen, Hjallerup Marked.

Han bakkes op af Ejvind Hoff, Vorbasse Marked, han oplyste at manglende udstedelse af tilladelser er et problem på landsplan. Han forstår ikke hvorfor de først kommer i sidste øjeblik. Det uanset hvor tidligt de er indsendt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel