Kolding Netavis

Bredt forlig om syddansk budget for 2024

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Forhandlerne bag forliget om Region Syddanmarks 2024-budget. Fra venstre: Kim Johansen (S), Bo Libergren (V), Mette With Hagensen (S), Michael Nielsen (K), Stephanie Lose (V), Annette Blynel (SF), Carsten Sørensen (DF), Anne Marie G. Andersen (R) og Sabrina Bech Bartholin (NB). Foto: Maria Tuxen Hedegaard.

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har her til aften indgået forlig om Region Syddanmarks 2024-budget. Budgettet er stramt og ansvarligt og indeholder få nye initiativer. Til gengæld undgås centrale sparerunder på sygehusene, og en styrkelse af psykiatrien sikres.

Det syddanske sundhedsvæsen er fortsat påvirket af eftervirkningerne af corona-pandemien og sygeplejerskestrejken. Desuden er økonomien anstrengt. Det skyldes ikke mindst stærkt stigende udgifter til medicintilskud.

Med budgettet for næste år tager aftalepartierne de nødvendige skridt til at sikre mest mulig ro og forudsigelighed om økonomien på de syddanske sygehuse, oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Det er lykkedes aftalepartierne at nå frem til et budget for næste år, hvor man undgår centrale sparerunder på de syddanske sygehuse ud over de besparelser på administration, som er pålagt regionerne fra centralt hold. Det betyder til gengæld, at der kun er plads til få nye initiativer i budgettet for næste år.

Budgetforlig 2024 2
Forhandlerne havde sat hinanden stævne i et af mødelokalerne i regionshuset i Vejle. Foto: Maria Tuxen Hedegaard.

Aftalepartierne er desuden enige om, at den fortsatte normalisering af udredningsret og ventetid til behandling skal være højt prioriteret i 2024.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) siger:

-Der er ikke nogen tvivl om, at rammerne for budgetlægningen i år har været strammere, end vi tidligere har oplevet. På trods af det har vi endnu engang indgået et bredt forlig om et budget i balance. Der har ikke været plads til mange nye initiativer, og de fleste er finansieret via omprioritering. Til gengæld er det lykkedes os at undgå centrale sparerunder på vores sygehuse og sikre dem stabile økonomiske rammer. Det er helt afgørende for, at vi kan fortsætte med at nedbringe ventetiderne. Samtidig er det lykkedes at finde penge til yderligere investering i psykiatrien.

Et stramt og ansvarligt budget

Bag forliget om næste års budget står Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Samlet set står 39 af regionsrådets 41 medlemmer bag forliget. Enhedslistens to medlemmer er ikke med i forliget.

Ventetiderne har stabiliseret sig

En af de mest synlige konsekvenser af den historisk udfordrende situation er for lange ventetider på de syddanske sygehuse. Regionsrådet har allerede truffet en lang række beslutninger, der giver sygehusene de bedst mulige betingelser for at nedbringe ventetiderne, og aktuelt er ventetiderne stabiliseret og svagt faldende. Aftalepartierne er enige om, at en normalisering af ventetiderne skal være højt prioriteret i 2024.

Fortsat prioritering af psykiatrien

Aftalepartierne er enige om at videreføre den klare prioritering af psykiatrien også i 2024, som på trods af tidligere prioriteringer er mærkbart presset af flere patienter og udfordringer med rekruttering af personale.

Det sker gennem yderligere investeringer i psykiatrien med blandt andet en styrkelse af den retspsykiatriske distriktspsykiatri, oprettelse af en virtuel lægeklinik samt udenlandske læger.

Grøn omstilling

Regionsrådet har sat et ambitiøst mål om, at regionens samlede udledning af CO2 skal reduceres med mindst 35 procent frem mod 2030.

Den seneste rapportering fra 2022 viser, at regionen er på rette vej, men aftalepartierne ønsker at intensivere arbejdet i de kommende år.

Desuden bliver der afsat en klimapulje på 15 mio. kr. til initiativer vedrørende for eksempel CO2-neutral transport, reduktion af klimaskadelige anæstesigasser og mere klimavenlige udendørsarealer ved regionens bygninger.

Formel vedtagelse 25. september

Region Syddanmarks budget for 2024 vedtages formelt på regionsrådsmødet mandag den 25. september 2023.

Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2024 på i alt 30,3 mia. kr. For de penge leverer cirka 26.800 fuldtidsmedarbejdere sundheds-, psykiatri- og socialydelser til de 1,2 mio. syddanskere og arbejder med at styrke den regionale udvikling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel