Udvalg godkender forslag om ordensregler ved badebro

Lørdag 18. Januar 2020 07:36 380
Et ordensreglement ønskes ved badebroen - i første omgang som en forsøgsordning. Foto: Visit Kolding (Modelfoto) Et ordensreglement ønskes ved badebroen - i første omgang som en forsøgsordning. Foto: Visit Kolding (Modelfoto)

Udvalget besluttede, at arbejde videre med ordensregler ved badebroen på Fjordvej i Kolding.

Teknik- & klimaudvalget har besluttet, at arbejde videre med ordensregler ved badebroen på Fjordvej i Strandhuse. Reglerne skal også omfatte parkeringspladsen.

Baggrunden er udfordringer med støj - især fra musik - og derfor ønskes en forsøgsordning med et ordensreglement i 2020, der omfatter forbud mod støjende aktiviteter og unødig støj ved badebroen og området omkring badebroen (herunder også parkeringspladsen). Det skal gælde fra klokken 22 - fredage og lørdage dog fra klokken 23.

Forslaget blev godkendt - dog med den tilføjelse, at ordensreglerne gælder frem til klokken 07 om morgenen.

Der skal i øvrigt søges om tilladelse til ordensreglementet hos politiet, oplyses i udvalgets referat fra udvalgsmødet i denne uge.

Især problemer med støj om sommeren

I sommermånederne (især maj og juni) oplever naboer til badebroen tiltagende støj fra brugere af badebroen. Ofte er der tale om unge mennesker, der samles om aftenen for at være sammen og hygge sig. I de sidste par år og især i 2019, har naboerne oplevet stigende problemer med støj. Det er især musik fra trådløse højttalere og store soundbokse, der er et problem.

Områdets specielle topografi gør, at støj fra badebroen transporteres langt væk og også er generende i f.eks. Terrasseparken, som ligger højt i terrænnet, oplyser teknik- & miljøudvalget.

Hvis ordensreglementet bliver en realitet og bliver godkendt hos Sydøstjyllands Politi, skal det køre som en forsøgsordning i år. Ordningen skal evalueres til efteråret.