Kolding Netavis

Svar til Mogens Højkær Larsen

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Jørn Chemnitz (SF). Foto: Bo Nielsen.

Læserbrev af Jørn Chemnitz (SF), formand for Natur Miljø og Klimaudvalget, Ejstrup Vang 6, 6000 Kolding.

Mogens Højkær Larsen skriver i sit læserbrev, at BlueKolding har frikendt BlueKoldings Renseanlæg. Det er ikke korrekt, for BlueKolding kontrolleres af Miljøstyrelsen. Deres tal og måledata ligger til grund for min udtalelse til Jyske Vestkystens artikel om, at spildevandsoverløb står for 2 % af kvælstof og 12 % af fosfor, der udledes til fjorden. Tallene stammer fra materiale som Natur Miljø, og Klimaudvalget blev præsenteret for d. 8.11. punkt 9 på dagsordenen.

Af læserbrevet fremgår det også, at det er et lille landbrugsareal, der afvander til Kolding Fjord, men fjorden modtager vand fra et samlet areal på 359km2, så der er tale om et stort opland. Hovedparten af vandet strømmer gennem Kolding Å og Gudsø Mølleå, hvor Miljøstyrelsen har 2 målestationer, der måler på vandet fra 81% af det vandføring, kvælstof og fosfor fra oplandet, hvorefter DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi har modelleret tilførslen fra de resterende 19% af oplandet. Så der er godt styr på data.

Mogens Højkær Larsen skriver også, at der udledes 513.000 m3 spildevand til fjorden – det er heller ikke korrekt. Den samlede mængde af regnvandsfortyndet spildevandsoverløb i HELE Kolding Kommune er ganske rigtigt på 513.000 m3, men heraf er det en mindre del, der løber til Kolding Fjord. Dertil kommer, at indholdet af spildevand i de 513.000 m3 er mellem 5 og 10 %, svarende til mellem 25.650 og 51.300 m3. Resten er regnvand.

265.794 m3 overløb sker fra Centralrensningsanlæggets bypass i Stenderup Midtskov, og 247.446m3 fra de 100 bygværker, der er fordelt over hele kommunen. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvor meget BlueKoldings samlede overløb på 513.000m3 er, men i øjeblikket løber ca. 1,3mio m3 vand gennem Kolding Å i døgnet, så på ca. 12 timer transporterer åen en mængde svarende til BlueKoldings årlige overløb i hele kommunen.

Mogens Højkær Larsen afslutter sit læserbrev med, at artiklen i JV er pinlig, og at byrådet må tage ansvar. Det kan jeg garantere for, at jeg som formand for Natur, Miljø og Klimaudvalgets vegne gør hver eneste dag, og jeg kan stå inde for de oplysninger, jeg citeres for i artiklen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel