Søgades beboere bidrager til udvikling

Tirsdag 05. Marts 2019 06:16 913
Den 9. marts inviterer Klimavand alle interesserede til at komme og se de foreløbige skitser og idéer i Søgade. Den 9. marts inviterer Klimavand alle interesserede til at komme og se de foreløbige skitser og idéer i Søgade.

Når Klimavand spørger borgerne i Søgade i Kolding, hvordan de gerne ser, at gaden udvikler sig i de kommende år, så peger de på en ensrettet gade med god plads både til det grønne, fodgængere og cyklister. I denne uge afprøver de en række ændringer i gaden.

Når de store regnskyl rammer Kolding, så er der en del af midtbyen, som er i fare for at blive oversvømmet, ligesom der er risiko for, at forurenet vand løber ud i fjorden. Det vil Klimavand sætte en stopper for i samarbejde med borgerne. 11 forskellige steder i Kolding kommune er der planer eller projekter i gang, som skal være med til at klimasikre kommunen – herunder findes projektet i Søgade.

Udviklingen af en klimatilpasningsløsning til Søgade indgår også som en del af det store EU-projekt, Smart Spildevand, som Kolding Kommune og forsyningsselskabet BlueKolding har gennemført i fællesskab gennem de seneste tre år. Et af formålene med projektet har været at udvikle metoder til at involvere borgere og beboere i udviklingen af byen og de klimatilpasningsløsninger, som det er nødvendigt at gennemføre i disse år.

- Vi har i alle vores klimatilpasningsprojekter haft fokus på at finde ud af, om der er mulighed for at opnå nogle sidegevinster, når vi nu alligevel skal i gang med et større anlægsarbejde, siger projektleder for Smart Spildevand, Stella Steen Jensen, i en pressemeddelelse.

Beboernes ønsker bliver teknikernes inspiration

Siden sidste forår har Klimavand derfor flere gange inviteret beboere og andre interesserede borgere til at komme med deres ideer og ønsker til, hvordan klimatilpasningen kan bidrage til at gøre gaden endnu bedre for dem, der færdes der til dagligt. En grønnere gade, en gade med mindre trafik og en gade, hvor der også er god plads til cyklister og spadserende, er de ønsker, som beboerne oftest har udtrykt. Nedlæggelse af parkeringspladser er til gengæld det, som de fleste beboere gerne vil undgå.

- De udsagn har vi brugt som inspiration til at udvikle forskellige mulige løsninger for gaden. Oplæggene har vi sendt ud sammen med et elektroniske spørgeskema til de beboere, som har deltaget i udviklingen. Derudover vil vi i den kommende uge teste nogle af de konsekvenser, som klimatilpasningen evt. kan få, og lørdag den 9. marts kommer en række medarbejdere fra projektet ned i gaden for at høre, hvad beboerne og andre interesserede synes om idéerne, fortæller Stella Steen Jensen.

Resultatet af arbejdet bliver et oplæg, som skal præsenteres for de ansvarlige hos henholdsvis Kolding Kommune og BlueKolding, der herefter skal tage stilling til, om projektet kan og skal gennemføres.

Fakta

Kom og oplev mulighederne i Søgade på lørdag

Den 9. marts kl. 10-14 inviterer Klimavand alle interesserede til at komme og se de foreløbige skitser og idéer. Der vil være kaffe og mulighed for at komme med både idéer, ønsker eller bekymringer til tegningerne og ideerne.

Klimavand bliver støttet af EU i Vifdam

Klimavand er et samarbejde om klimatilpasning mellem Kolding Kommune og forsyningsselskabet BlueKolding. Projektet i Søgade udmærker sig ved at samarbejde med borgerne om udviklingen af løsningerne, samtidig med at klimatilpasningen også skal være med til at reducere CO2-udledningen i Kolding. Det fokus har fået positiv opmærksomhed fra EU, som støtter projektet med henblik på at få skabt nogle innovative erfaringer og metoder med at samarbejde med borgere om netop det.

Tags