Kolding Netavis

Ny demenshandleplan

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

Seniorudvalget har netop godkendt Kolding Kommunes nye demenshandleplan 2019 – 2025.

Demenshandleplanen bærer titlen ”Det bedste liv med demens” og indeholder 9 indsatsområder, som vil få særligt fokus i årene frem mod 2025.

Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af borgerinddragelse, blandt andet med et stort borgermøde i oktober 2018. Her var borgerne i Kolding Kommune inviteret ind til at give deres bud på, hvordan kommunen kan understøtte det bedste liv med demens.

Demenshandleplanen afløser eksisterende politikker og strategier på demensområdet i Kolding Kommune.

– Vi har valgt at lade vores demenspolitik og demensstrategi afløse af en handleplan netop med det sigte at være handlingsorienterede. Det vil sige, at vi på baggrund af borgernes ønsker har beskrevet helt konkrete indsatser, som vi nu vil sætte i værk. Det vil vi gøre med udgangspunkt i Senior- og Socialforvaltningens vision Selvværd og Sammenhæng, hvor vi både i udarbejdelsen og udførelsen af indsatserne tager udgangspunkt i borgerens situation og ønsker, fortæller formand for Seniorudvalget Søren Rasmussen, i en pressemeddelelse.

Målrettet borgeren og pårørende

Indsatserne i den nye handleplan spænder fra det helt tidlige forløb med demens til den sidste tid og er målrettet såvel borgere med demens som deres pårørende.

Et af de centrale fokusområder er aktiviteter og fællesskaber, som i høj grad knytter sig op på Kolding Kommunes aktivitets- og rådgivningscenter for borgere med demens og deres pårørende. Tilbuddet åbnede i sommeren 2018 og vil løbende blive udvidet med nye aktiviteter efter borgernes ønsker. Aktiviteterne vil både komme til at foregå på lokationen i Kolding Sundhedscenter samt ude i Koldings lokalsamfund.

Netop de demensvenlige lokalsamfund er et andet indsatsområde i demenshandleplanen.

– Vi skal have et mere rummeligt samfund, hvor vi tager ansvar for hinanden. Vi skal alle være bedre til at respektere hinandens forskelligheder og tilbyde vores hjælp. Det vil udover mennesker med demens også gavne mennesker med psykisk sygdom, hjerneskade, udviklingshæmning osv, siger Søren Rasmussen.

-Vi skal være demensvenlige

Hvis det ikke er et tabu at være ramt af omstændigheder, der gør, at man agerer anderledes end hovedparten af befolkningen, vil demens slet ikke være så stort et problem for dem der er ramt, som det er nu.

– Derfor skal vi alle være demensvenlige og i det hele taget bare venlige, kan du sige. Det handler i virkeligheden mest af alt om medmenneskelighed og respekt for hinanden som dem, vi er, og der kan være mange grunde til, at vi ikke er rummelige nok. Det er yderst sjældent uvilje, men langt oftere en usikkerhed på, hvordan vi bør agere, og det er blandt andet den usikkerhed, vi i Kolding Kommune ønsker at gøre noget ved, fortæller Søren Rasmussen.

En vigtig brik i at gøre Kolding til et demensvenligt samfund er at give borgerne i Kolding viden om demens via konceptet demensven. Kolding Kommune har indgået et samarbejde med Alzheimerforeningen, som står for demensven-konceptet, og der vil i de kommende år ske en målrettet indsats for at udbrede viden om demens og gøre såvel enkeltborgere som butikker, foreninger og andre til demensvenner.

I forhold til foreningerne i Kolding, har man valgt at gøre en ekstra målrettet indsats ved at ansætte en såkaldt foreningsmatcher pr. 1. februar i år. Foreningsmatcheren har til opgave at gøre det muligt for yngre mennesker med demens fortsat at kunne deltage i de aktiviteter, de ønsker, også selvom aktiviteterne ikke er målrettet mennesker med demens. Det gøres blandt andet ved at gøre foreningerne demensvenlige.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel