Kolding Netavis

Danish Agro-sagen

Molle Lykke Nielsen (DF). Foto: Bo Nielsen.

Læserbrev af Molle Lykke Nielsen (DF), medlem af Natur, Miljø og Klima (byrådet), Mosegyde 11, 6094 Hejls.

Tidligt i marts måned anmodede jeg om en sag på Natur-, Klima- og Miljøudvalgets dagsorden.
Det var en redegørelse om Danish Agros forhold i Sjølund, på foranledning af naboer, der føler sig forurettet.

Sagen kommer på til april-mødet og jeg har ingen steder anfægtet, at den ikke kom på i marts, som formand Jørn Chemnitz (SF) påstår.

Der hvor formandskabet svigter, er at jeg har forlangt redegørelsen som et beslutningspunkt, men sagen fremgår af dagsordenen som en efterretningssag på trods af, at sagsfremstillingen klart viser en forældet godkendelse af støjgrænser, og denne er fra 2003, altså “kun” 20 år forældet.

Formand Jørn Chemnitz påstår jeg er uvidende omkring en fratrådt miljømedarbejder, og en ny skulle overtage sagen og redegørelsen.

Så vidt jeg mener er det formandens opgave at orientere medlemmerne i udvalget , hvis noget skal udsættes eller lignende. Men her glimrer formandens fravær, uden oplysninger om udsættelsen og grunden hertil. Jeg nævner det da han nu selv fremhæver min uvidenhed, i svaret sammen med næstformanden og to udvalgsmedlemmer.

Men for formanden og medunderskriverne på svaret af mit læserbrev, fremgår det helt tydeligt, at politikers tid og overholdelse af tidsplaner for mødet er vigtigere, end en grundig og gennemdrøftet sagsbehandling.

De fire underskrivere udtrykker endda, at det er vigtigt for et godt samarbejde i udvalget, at overholde tidsplanen.

Skribenterne skriver at jeg bare kunne stille spørgsmålene direkte i stedet for et læserbrev, men det er svært når man kun møder tavshed.

At enkelte udvalgsmedlemmer så sig nødsaget til at gå før dagsordenen var behandlet færdig, siger dog mere om udvalgsmedlemmernes interesse for det meget vigtige arbejde i udvalgene, men det må de selv forklare og tage ansvar for.

Tagget med:
Del denne artikel