Aftale med parasporten

Onsdag 11. December 2019 19:46 246
Foto: Jeppe Bøje Nielsen / DGI Media. Foto: Jeppe Bøje Nielsen / DGI Media.

Kolding Kommune blev i 2019 visionskommune for Bevæg dig for livet. Som led i projektet er der fra november indgået aftale med Bevæg dig for livet – Parasport og idræt for sindet. Målet er, at øge idrætsdeltagelsen og bevægelsesniveauet for mennesker med funktionsnedsættelser eller psykiske lidelser.

Da Kolding Kommune pr. 1 januar 2019 indgik en femårig aftale med DGI og DIF om at blive visionskommune for ’Bevæg dig for livet’ blev der samtidig beskrevet en række indsatser. Mennesker med funktionsnedsættelser og psykiske vanskeligheder er en af målgrupperne, som er beskrevet i aftalen, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Samtidig har Kolding Kommune været i proces omkring udviklingen af en ny fritids- og idrætspolitik. Heri er en af indsatsområderne, at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv, med særligt fokus på de borgere som af fysiske, sociale eller økonomiske årsager har udfordringer med at deltage på lige fod med andre.

Kolding Kommune har derfor fra november indgået samarbejdsaftale med ’Bevæg dig for livet – Parasport og Idræt for sindet’, som er et samarbejde mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund, Dansker Arbejder Idrætsforbund og Parasport Danmark. Målet er, at øge idrætsdeltagelsen i parasporten og for psykisk sårbare.

Samarbejdet tager udgangspunkt en af de arbejdsmodeller, som med stor succes i forvejen bruges på fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune. Arbejdsmodellen kaldes ’spilleren på midten’ og har fokus på brobygning mellem borgere og foreninger samt mellem kommunens forskellige forvaltninger. ’Spilleren på midten’ agerer bindeled mellem de forskellige aktører, og bruges som en vej til mere og bedre koordineret indsats omkring idrætten.

Som supplement til projektet inddrages desuden tanker og erfaringer fra pilotprojektet ’Harte i bevægelse’, der med inspiration fra Island forsøger, at skabe direkte sammenhæng mellem idrætsforening, skole og SFO.

- Vi ser frem til et mere koordineret samarbejde, da det er lykkes at kombinere de vante metoder på idrætsområdet i Kolding Kommune med vores mål om, at kommunerne skal prioritere en idrætskoordinator. Idrætskoordinatoren bliver et stærkt bindeled mellem idrætsforeninger, kommune og mennesker med funktionsnedsættelse og psykiske vanskeligheder, så denne gruppe får bedre muligheder for et aktivt fritidsliv, siger John Petersson, formand for styregruppen i Bevæg dig for livet – parasport og idræt for sindet samt Parasport Danmark.

Også formanden for Fritids- og idrætsudvalget i Kolding Kommune glæder sig over den styrkede indsats på området.

- Jeg glæder mig over, at vi i Kolding nu sætter fokus på borgere med særlige behov og fremover skal arbejde mere målrettet for at også de kan engageres i foreningsidrætten. Denne målgruppe har også brug for et socialt fritidsliv, og jeg tror idrætten i høj grad kan være med til give dette, siger Søren Rasmussen, formand for Fritids- og idrætsudvalget i Kolding Kommune.

Samarbejdsaftalen trådte i kraft i november måned og løber i første omgang i hele 2020.