Artikel filtreret på dato: Torsdag, 06 September 2018

Torsdag, 06 September 2018

DMI advarer: Voldsomt vejrskifte

Fredagen kan blive særdeles våd.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har udsendt et varsel om risiko for kraftig regn og skybrud. I den forbindelse kan der også komme torden. Det kan også ramme Kolding-området.

Varslet gælder fra klokken 02 natten til fredag og frem til klokken 09 fredag formiddag.

Der er risiko for kraftig regn, der kan stedvis falde mellem 25 og 35 mm på 6 timer og desuden risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 minutter.

Kraftig regn og skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed.

 

Udgivet i Kolding

Det er en trist titel som Danmarksmestre, som Koldings unge nu indtager.

Unge koldingensere har erhvervet sig en førsteplads, hvad angår klamydia, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Dermed har unge mellem 15 og 29 år fra Kolding flest antal klamydiatilfælde pr. 1000 unge i Danmark.

Mange unge siger, de gerne vil bruge kondom, men kun halvdelen brugte kondom sidste gang, de var sammen med en ny partner. Og samtidig undervurderer de unge risikoen for selv at blive smittet med sexsygdom, viser en ny undersøgelse.

Derfor opfordrer Kolding Kommune de unge til at have sikker sex, når de er sammen med en ny partner via Sundhedsstyrelsens Kun med Kondom-kampagne. Så skråsikkert lyder det fra knapt to ud af tre danske unge. 64 % svarer nemlig, at de altid eller for det meste ville bruge kondom, hvis det udelukkende var op til dem. Men samtidig svarer 44% af de adspurgte unge, at de ikke brugte kondom sidste gang, de havde sex med en ny partner.

Derfor sætter Kolding Kommune i samarbejde med Sundhedsstyrelsen fokus på sikker sex, når Kun med Kondom-kampagnen kører i uge 36-38.

- Tallene kan læses på flere måder. Der er ingen tvivl om at klamydia er udbredt over hele Danmark, og at Kolding fører er jo mega ufedt. Men det kan også betyde, at de unge mennesker i Kolding i højere grad lader sig teste ved praktiserende læge, samt at de praktiserende læger i Kolding Kommune har fokus på lige netop klamydia. Jo flere der testes, desto flere tilfælde vil der findes, lyder det fra Louise Westphal Killick, Sundhedskoordinator ved Sundhedscenter Kolding i Kolding Kommune.

Unge undervurderer egen risiko

Sundhedsstyrelsens nye undersøgelse viser også, at mange unge undervurderer deres egen risiko for at blive smittet med en sexsygdom. 75% af de unge vurderer at deres chance for at få en sexsygdom er enten lille, meget lille eller ikke-eksisterende.

Dette står i skærende kontrast til, at hver fjerde ung får en sexsygdom, inden de fylder 25 år samt at klamydiaforekomsten stadig er historisk høj.

- Vi har været enormt dygtige til at fortælle de unge piger, at de skal bruge prævention for ikke at blive gravide. Desværre har det betydet, at kulturen omkring brugen af kondom har ændret sig. De fleste vil gerne bruge kondom, men får alligevel ikke ”foret raketten” når det gælder, fortæller Louise Westphal Killick.

Syg uden symptomer

Sundhedsstyrelsen vurderer, at mange er smittet uden at vide det, for klamydia optræder ofte uden symptomer.

- Cirka halvdelen af alle smittede oplever ikke symptomer og ved derfor ikke, at de er smittede. Derfor er det er bare med at komme afsted til lægen, hvis man har haft ubeskyttet sex, slutter Cecilie Olivia Andersen, fra Sundhedsstyrelsen.

Fakta

• Klamydia er den mest udbredte sexsygdom i Danmark. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 50.000 danskere årligt smittes med klamydia.

• Klamydia er infektion i urinrøret, livmoderhalsen eller endetarmen. Symptomerne kan være udflåd eller svie, når man tisser, men klamydia optræder ofte uden symptomer.

• Ubehandlet klamydia kan medføre: Nedsat fertilitet og ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen, kroniske underlivssmerter hos kvinder og betændelse i bitestikler blandt mænd.

• Der er forskel på, hvordan piger og drenge bliver testet for, om de har klamydia. Pigerne skal have en såkaldt vaginalpodning, mens drenge kan testes via en urinprøve.

• Klamydia er let at behandle. Det sker med antibiotika.

Udgivet i Kolding
Torsdag, 06 September 2018

Budget 2019: Skatten sættes op

Besparelser for cirka 100 millioner kroner i det kommunale budget reddes blandt andet med en skatteforhøjelse hos borgerne.

Der er indgået en aftale om budgettet for 2019, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Det er et samlet byråd, der står bag næste års budget, hvor der for alvor skal skæres ned. Det mangler nemlig omkring 100 millioner kroner fra næste år og i 2023 stiger det til op mod 200 millioner kroner.

Budgetlægningen i Kolding følger den aftale, som samtlige partier indgik efter valget. I grundlaget for byrådets arbejde er det aftalt, at der skal skabes et økonomisk råderum til politisk aftale, for at kunne gennemføre de politiske ønsker og visioner i Kolding Kommune.

Flere årsager til udsigten til dårlig økonomi

Der er flere årsager til, at det har været nødvendig at bremse op i Kolding Kommune og reducere udgifterne. I de kommende år bliver der væsentligt flere ældre og børn i alderen 0-5 år, hvilket er ensbetydende med stærkt stigende udgifter. Samtidig har den generelle befolkningsudvikling været lavere end forventet, hvilket koster på den statslige udligning.

Opbremsningen i Kolding Kommunes økonomi sikrer, at der løbende er 200 mio. kroner i kassebeholdningen, at der er styr på udgifterne og at der samtidig bliver penge til at udvikle Kolding. Budgettet er lagt ud fra en langsigtet robusthed, hvor besparelser og skattestigning, når de er fuldt indfaset forbedrer balancen med op mod 200 mio. kr. i 2023.

For at kunne sætte gang i større strategiske investeringer, arbejder byrådet med en investeringsfond, der i alt for 2019-2022 vil være på næsten 300 mio. kr., under forudsætning af at arealerne i Marina City sælges. Større strategiske investeringer kan være veje og boligudbygning.

Det skal der kigges på

Budgettet beskriver et par indsatser, der nu skal kigges nærmere på.

• Der er fx sat op til fem mio. kr. af til at sikre eventuelt behov for pasning, når SFO-tilbuddet for 7. – 9. klasse på børnespecialområdet nedlægges.

• Efter ændringerne på landsplan i erhvervsindsatsen, skal der laves forslag til, hvordan man bedst bruger pengene til lokal erhvervsservice

• Inden årets udgang skal der redegøres for, hvordan man med en lavere grad af central kontrol og styring kan øge arbejdsglæde, ansvarlighed og trivsel i organisationen med det afledte resultat, at den oplevede borgerservice forbedres.

• Senest til november skal en analyse se på, hvordan en eventuel flytning af Daginstitutionen Skovbrynet kan ses i sammenhæng med behovet for at øget antallet af pasningspladser i midtbyen

Udgivet i Kolding
Torsdag, 06 September 2018

Ny filmskole i Nicolai

Nicolai Kultur er i evig udvikling, og sidste skud på stammen er Nicolai Filmskole, der er åbnet i Bygning 5 - Nicolai.

Seneste medlem af Nicolai-familien er Nicolai Filmskole, der har til huse i Bygning 5 - Nicolai.

Hver mandag fra 17.30 – 19.00 vil der være undervisning i filmens mange aspekter. Bag skolen står lokale, Frederik Riis, der i 20 år har arbejdet med film i forskellige afskygninger og er producer i Rama Picture & Sound.

Skolen byder på et forløb, hvor man kan få en grundlæggende uddannelse i film og animation, og der bliver åbnet op for alle.

- Jeg synes, man skal give de unge en mulighed for at blive kloge både på praktik og teori i filmsprog. De skal have en indsigt i, hvordan filmene er lavet, siger Frederik Riis i en pressemeddelelse.

En af grundene til, at Frederik Riis har valgt Bygning 5 - Nicolai som lokation for Nicolai Filmskole er, at han gerne vil inddrage nogle af alle de foreninger, der allerede har til huse i bygningen, i arbejdet med film, og med den julekalender, som bliver det første store projekt for filmskolen.

- Et af grundlagene for, at filmskolen kommer til at fungere, er foreningssamarbejdet – jeg vil blandt andet gerne involvere Udtryksposen i arbejdet med en julekalender, som der kommer mere information om i løbet af efteråret, siger Frederik Riis.

En anden del af samarbejde med foreninger, der allerede har til hus i Bygning 5 – Nicolai, er opstået sammen med Canal6000, der har møde hver mandag fra kl. 19.00 – så deltagerne på filmskolen kan gå direkte fra undervisning til møde med Canal6000.

- På den måde kan kursisterne tale med folkene bag Canal6000 om mulighederne for at få vist deres projekter på lokal-tv, forklarer Frederik Riis.

Er du interesseret i at deltage, så mød op i Bygning 5 – Nicolai, hver mandag fra klokken 17.30 og bliv meget klogere på, hvordan man laver film.

Udgivet i Kolding
Torsdag, 06 September 2018

Danmarks Biblioteker giver dig ordet

Danmarks Biblioteksuge 2018 sætter fokus på ord og deres betydning for os som mennesker.

Fra vi står op, til vi går i seng, er ord en helt naturlig og meget nødvendig del af vores liv.

Vi bruger ord til at udtrykke følelser, ønsker, håb og tanker. Ord bruges i enhver form for social sammenhæng; for at skabe kontakt til andre, når vi leger med børnene, når vi læser, og når vi snakker med vennerne.

Danmarks Biblioteksuge 37 starter den 8. september, hvor der verden over er fokus på ord og læsning via FNs internationale læsedag.

Fra den 8. september og hele den efterfølgende uge 37 afvikles Danmarks Biblioteksuge 2018. Med aktiviteter, events og andre tiltag giver bibliotekerne alle en ekstra anledning til at tænke nærmere over, hvad ord kan og gør ved og for os, og hvad det egentlig er, vi bruger ord til.

På Koldingbibliotekerne er der masser af aktivitet om ord i løbet af Danmarks Biblioteksuge 2018. I Biblioteksparken er der den 15. september klokken 10-14 en Cut-Up poesi workshop for børn og voksne. Her kan du klippe-klistre gamle bøger og billeder om til dine egne. Indenfor på Kolding Bibliotek kan du være med i bogstavjagten eller bygge videre på ordslangen. En gigantisk figur af ord opstår på Kolding Biblioteks torv – kan du gætte, hvilken fortælling den forestiller? Der er ord-rige præmier på spil.

Som optakt til Danmarks Biblioteksuge 2018 satte Danmarks Biblioteker den 3. september gang i afstemningen om Danskernes Yndlingsord.

www.danmarksbiblioteker.dk kan alle netop nu være med til at stemme på deres yndlingsord. Når Danmarks Biblioteksuge ’18 nærmer sig slutningen af uge 37, vil Danskernes Yndlingsord blive kåret.

Udgivet i Kolding

I denne måned kan du møde en af Danmarks største digtere i Kolding.

Du kan møde en af de største digtertalenter i Danmark Søren Ulrik Thomsen i stemningsfulde omgivelser i Kolding, nemlig på Mungo Park.

Søren Ulrik Thomsen vil læse op af tekster fra sin seneste bog, “En hårnål klemt inde bag panelet” fra 2016. Bogen er en blanding af tekster om tiden, der både forsvinder bagud og flygter fremover; reflekterende essays; erindringshistorie; og prosadigte. Efter oplæsningen vil der være mulighed for spørgsmål og kommentarer. Aftenen er arrangeret af Litteratur6000 og Mungo Park Kolding.

Søren Ulrik Thomsen er født 1956 og debuterede som digter med samlingen af storbydigte, “City Slang” i 1981. Siden har han udgivet syv digtsamlinger, to poetikker, debatbøger og essays. Hans digte beskæftiger sig med tilværelsens helt store eksistentielle menneskelige grundvilkår. Gennem årene har han modtaget nogle af de største hæderspriser i dansk litteratur, og i 1995 blev han dels udpeget som medlem af Det danske Akademi, dels kom han på statens livsvarige ydelse. Hans digtning er uomgængelig i dansk litteratur, poetisk, klog og sanselig.

Sidst Søren Ulrik Thomsen var i Kolding var det på Godset, hvor han optrådte med gruppen “Det glemte kvarter”, som har sat musik til en række af hans digte. Det var et samarbejde mellem Litteratur6000 og Jazz6000 der muliggjorde denne oplevelse i 2015.

Søren Ulrik Thomsen kan opleves mandag den 24. september klokken 19 på Mungo Park i Kolding.

Det koster 80 kr. at deltage, men som medlem af Litteratur6000 eller som årskortholder ved Mungo Park kun 50 kr. Det er nødvendigt at købe billet på forhånd via www.litteratur6000kolding.dk.

Udgivet i Kolding