Artikel filtreret på dato: Tirsdag, 04 September 2018

Tirsdag, 04 September 2018

SF ønsker sikring af specialområdet

Ved førstebehandlingen af budgettet slog SF til lyd for, at børnespecialområdet sikres. De foreslog, at man reserverer et beløb til at sikre børnene.

I dag behandlede Kolding Byråd budgettet for 2019 for første gang. SF’ s store bekymring i den forbindelse var specialområdet for børn, hvor der skal findes andre tilbud end den special-SFO for 7.-9. klasse, som indtil videre har stået uudnyttet hen.

Karina Lorentzen, gruppeformand for SF, foreslog derfor, at byrådet skulle skabe sikkerhed om fremtiden for børnene ved at øremærke pengene til dem. Det forslag vil hun arbejde for at skabe opbakning til mellem første og andenbehandlingen:

- Jeg forstår egentligt godt, at forældrene er utrygge, selvom de får at vide, at der skal nok være et tilbud i en eller anden form til deres børn. Jeg synes, vi skal rydde den bekymring fuldstændigt af vejen og sætte en øremærket sum penge af til det tilbud, de skal have i stedet. Så ved vi alle med hinanden, at ingen skal stilles ringere end i dag og der er også pasningsmulighed fremover, siger Karina Lorentzen i en pressemeddelelse.

SF lykkedes tidligt at få løftet besparelser for to millioner kroner af området, men udvalget endte med at spare mere end det pålagte. Det skete uden at SF var til stede i udvalget:

- Det er klart, at vi derfor ikke er begejstrede for den situation. Men vi vil også godt sige, at processen omkring besparelserne ikke har været den bedste. Det er altså ikke godt, at man ikke fra starten kunne sige meget præcist til forældrene, hvordan deres børn er sikret i fremtiden. Man kan ikke klandre dem for at være nervøse, fordi de har konsekvenser for deres arbejdsliv og børnenes hverdag. Derfor håber vi, at vi kan enes om at øremærke nogle penge, så vi viser den klare viljen til at sikre familierne, en vilje som hele tiden har været til stede i udvalget, siger Karina Lorentzen.

- Børnene på specialområdet skal ikke straffes, fordi at forvaltningen gennem årene har sagt ok til, at de afsatte penge til SFO for 7. til 9. klasse reelt er til helhedstilbudet i løbet dagen. Vi forventer som minimum, at børnene og forældrene får den samme kvalitet, som de gør nu. Det vil sige, at der er lige så mange ressourcer til rådighed fremover, som der er i dag, siger Hans Holmer, medlem af udvalget for SF.

Karina Lorentzen tilføjer, at et budget er det muliges kunst i en kommune, hvor flertallet ikke er socialistisk.

- Det er tydeligt for enhver, at vi ikke har haft råd til de erhvervsskattelettelser, som de borgerlige har stået i spidsen for, siger hun.

- Vi derfor stillede forslag om, at både virksomhederne og borgerne sammen skulle betale mere i skat for at få tingene til at hænge sammen. Men der var et stort flertal imod vores forslag om at hæve skatten for virksomhederne, så det faldt. Til gengæld er vi meget tilfredse med, at vi af anden vej har fået kradset nogle kroner ind fra erhvervslivet, bl.a. ved at skære af tilskuddet til Business Kolding, Trekantssamarbejdet og nedlægge brandingpuljen.

SF’s prioriteter i budgettet

• Løftede to millioner kroner af besparelserne på børneområdet fra 2020 og frem (forslaget kom igennem på økonomiudvalgsmødet)
• Hæve erhvervsskatten en promille (forslaget blev stemt ned)
• Hæve personskatten 0,75 procent (forslaget endte på enighed om 0,5%)
• At holde igen med nye puljer og projekter som cirkusture, lagkagespisning, grøn snegl på bibliotekstorvet m.v.
• At besparelserne rammer borgerne mindst muligt

Udgivet i Kolding

Læserbrev af Jack Abilslund-Gregersen (DF), 1. suppleant til Kolding byråd for Dansk Folkeparti, Karolinegade, 6000 Kolding.

Man hører gang på gang om folk, der er onde imod dyr. Senest i Kolding, hvor en person i nærheden af Dyrehavevej satte kattemad ud med gift i til katte.

En kat døde efter at have spist af det og endte med at lide en hel nat. Man har hørt om folk på Sjælland, der har smidt hundemad i en park, hvor der var papirklip blandet i.

Jeg mener det er på tide at politikerne på Christiansborg vågner op og får sat straffen for dyremishandling gevaldigt op. For min skyld kunne straffen godt være lige så høj som var det et menneske det var gået udover.

Så til politikerne på Christiansborg - få nu sat de straffe op og få det dyrepoliti indført.

Udgivet i Læserbreve

Slotssøbadet lukker for offentlig svømning hver fredag i et bestemt tidsrum.

Slotssøbadet ændrer fra fredag den 14. september sin åbningstid. Fra den dag, vil der hver fredag blive lukket for offentlig svømning i tidsrummet fra klokken 16-18.

Det sker for at hjælpe Kolding Svømmeklub (KSK), som hårdt mangler træningstimer og på den måde får tilført mulighed for at afvikle mange hold på samme tid i hele svømmehallen.

Der vil dog som noget nyt blive åbnet op for borgerne til en svømmetur i det våde element fredag aften. Fremover vil badet været åbent hver fredag fra klokken 20-24, mod normalt lukning klokken 18.

- Ved at vi lukker ned for offentlig svømning fredag mellem 16 og 18 kan vi give svømmeklubben fire timer ud over, hvad den har i forvejen på ugebasis. Klubben mangler hårdt træningstimer, og vores statistikker fortæller, at vi bedst kan lukke ned for offentlig svømning fredage på det nævnte tidspunkt. KSK er yderst tilfredse med denne løsning. Det er her, vi har færrest besøgende, siger leder af Slotssøbadet, Otto Skak, i en pressemeddelelse.

- Når vi samtidig med lukningen af offentlig svømning fra 16-18, åbner igen klokken 20 og holder åbent til klokken 24, er det fordi vi også i statistikkerne kan se, at fredag aften er blevet en hyggeaften for især børnefamilier og par i alle aldersgrupper. Derfor arbejder vi også med konkrete planer om at flytte vores stilleaften fra torsdag til fredag fra den 26. oktober. Det bliver en rigtig hyggeaften med mulighed for tilkøb af tapas, vin, øl og vand samt saunagus, vandmeditation og thai chi – det hele med stille baggrundsmusik. Vi forventer med dette tilbud at kunne konkurrere med biografen og ikke mindst TV-skærmen derhjemme i stuen. Vi har set et stigende tendens til, at folk gerne vil opleve noget nyt og så er det en fin anledning til at starte weekenden på en afslappende og social måde. En gang månedlig vil der være livemusik i forbindelse med fredagstilbuddet, fortæller Otto Skak.

Han nævner videre, at såvel Fitness 1 som Dronning Dorotheas Badstue også vil have åbent helt til klokken 24 fra fredag den 26. oktober, således at der er mange aktivitetsmuligheder.

Udgivet i Kolding

Når Det Konservative Folkeparti udtrykker bekymring for, hvordan Kolding Havn kommer til at påvirke Marina City, så handler de mod bedrevidende, mener Kolding Havn.

Formand for bestyrelsen i Kolding Havn og medlem af Venstre, Asger Christensen, går nu i rette med Det Konservative Folkeparti om Marina City.

Kolding Havn har allerede fremlagt deres plan for dele af bestyrelsen for den konservative vælgerforening, og den tager højde for, at Marina City skal være et attraktivt område for både sejlende turister og beboere.

Når Marina City er klar til at byde de første nye beboere velkomne, og lystbådehavnen er udbygget, så er den første del af Kolding Havns masterplan også ført ud i livet. Det er den del, som sikrer, at bunkerne med recycling metal bliver lavere og afskærmet med en mur på tre sider, at bunkerne bliver overrislede med vand i et lukket anlæg, så de ikke støver, samt at den nye afskærmningsvæg mellem Kolding Havn og Marina City er opført, så udsigten til industrihavnen bliver minimal.

- Alt det ved Det Konservative Folkeparti i Kolding allerede, for vi har fremlagt planen for dem i detaljer. Hele vores tilgang til samarbejdet med vores lokalområde bygger på en tankegang om, at der skal være plads til os alle – både Kolding Havn som jo er en af Koldings største arbejdspladser, men også til livet i byen og Marina City. Derfor har vi allerede i bestyrelsen vedtaget en plan for, hvordan vi vil sikre, at vi ikke generer vores omgivelser. Lige nu afventer vi byrådets og myndighedernes godkendelse, men vi er klar til at føre den ud i livet. Vi er færdige med at etablere de nødvendige foranstaltninger, som håndterer støv, støj og lugt fra godset, inden Marina City er klar til at overdrage nøglerne til de nye beboere, siger Asger Christensen i en pressemeddelelse fra Kolding Havn.

Kolding Havn: -Vi er klar til at gå i gang

Klagerne over havnen begyndte midt på sommeren. Lige siden de første stemmer rejste sig, har Kolding Havn deltaget i dialogen med dem, som oplever problemerne, dels for at være sikker på, at de planer, der er for havnens udvikling, vil løse udfordringerne, og dels for at bevare det gode samarbejde med naboerne.

- Vi har blandt andet holdt møde med Kolding Lystbådehavn, som efterfølgende var positive og tilfredse med de løsninger, vi har planlagt. Derfor undrer og ærgrer det mig meget, at Det Konservative Folkeparti, som har fået præsenteret de samme planer, pludselig vil skabe usikkerhed omkring løsningerne. Vi er alle enige om, at der skal etableres mere afskærmning og bedre faciliteter, men det kan vi ikke gennemføre på den korte tid, der er gået, siden vi fik de første klager. Men vi er klar til at gå i gang, så snart vi har de nødvendige tilladelser, siger Asger Christensen, der glæder sig over borgmesterens udmelding om, at byrådet snarest vil behandle planen, så Kolding Havn kan komme videre i processen.

- Vi kan være klar i god tid før støvet og støjen fra byggeriet i Marina City har lagt sig, så der er ingen grund til at være bekymret for den planlagte investering. Vi kan selvfølgelig ikke love, at der ikke vil være dage, hvor man vil bemærke, at man er tæt på en aktiv erhvervshavn, men det vil være minimalt og langt bedre end det, man oplever og lever med i nærheden af andre aktive industrihavne i Danmark, hvor man også har etableret boliger tæt på aktive havne, slutter Asger Christensen.

Udgivet i Kolding