Artikel filtreret på dato: Onsdag, 26 September 2018

Kommuneskatten i Kolding Kommune hæves med en halv procent, men først fra 2020.

Det besluttede et flertal i byrådet 25. september 2018, da kommunens budget for 2019 blev endelig vedtaget. Kommuneskatten hæves fra 25,0 pct. til 25,5 pct. fra 1. januar 2020. Imod stemte Tobias K. J. Jørgensen fra Venstre. Grundskyld og dækningsafgift røres der ikke ved.

Da alle partier tidligere på måneden indgik et forlig, som skal sikre kommunen en mere robust økonomi, var en skattestigning på en halv procent fra 2019 eller 2020 en del af aftalen. Samtidig blev kommunens embedsfolk bedt om at analysere, hvornår det bedst kan betale sig at hæve skatten.

Analysen har vist, at det er en fordel at vente til 2020, da Kolding Kommune ellers risikerer at måtte aflevere en stor del af indtægterne til staten – uden at det kommer borgerne i Kolding til gode.

Udskyder skattestigning

På grund af regeringens skattestop bliver landets kommuner straffet, hvis kommunernes skat under et stiger. I værste fald kunne det betyde, at Kolding Kommune i 2019 skulle aflevere 75 pct. af indtægterne fra skattestigningen til staten. Det svarer til 58 mio. kr. Også de følgende tre år ville staten indkassere en stor, men gradvist faldende andel af skatteindtægterne.

Den straf kan Kolding Kommune imidlertid begrænse ved at udskyde skattestigningen til 2020. Det skyldes en frit lejde-ordning, som giver kommuner, der tidligere har sænket deres beskatning, mulighed for at hæve skatten uden at blive straffet så hårdt.

Der er forskellige krav til, hvornår en frit lejde-ordning kan tages i brug. Da Kolding Kommune har sænket dækningsafgiften fra 2014 og fremefter, kan kommunen benytte sig af frit lejde-ordningen fra 2020 – og dermed begrænse sanktionerne fra staten. På den måde kan Kolding Kommune ende med ”kun” at miste seks mio. kr. i årene 2020-22, når det samlede regnskab gøres op.

For at kompensere for de manglende indtægter fra en skattestigning allerede i 2019 benytter Kolding Kommune sig af en mulighed for at optage et lån på 10 mio. kr. på favorable vilkår fra staten.

Udgivet i Kolding
Onsdag, 26 September 2018

Et nogenlunde acceptabelt budget

Læserbrev af Karina Lorentzen, gruppeformand for SF, Sindalvej 4, 6000 Kolding & Hans Holmer, byrådsmedlem for SF, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

I denne uge vedtog vi som nyvalgte byrådsmedlemmer vores første kommunale budget. I en kommune, hvor der er et blåt flertal, må vi sande, at der ikke kommer et socialistisk budget ud i den anden ende.

Der var ellers ikke noget nemmere end at løbe skrigende bort og lade de blå ordne besparelserne på de 100 millioner kroner, der var nødvendige for at få budgettet til at hænge sammen. Men når SF alligevel ikke overlod det til de blå alene, handlede det for os om at sikre, at børn, ældre og udsatte rammes mindst muligt.

Vi har således vedtaget et nogenlunde acceptabelt forlig indenfor rammerne af de svære vilkår, der var os givet. Der er særligt to ting, som gør, at vi er med. Først og fremmest lykkedes det SF at få øremærket fem millioner kroner til specialområdet i 11. time. Det skaber lidt mere tryghed for de børn og forældre, som var oprigtigt bekymrede for deres hverdag. Og ja, vi er godt klar over, at det burde være mere, men vores to pladser i byrådet trak dog i den rigtige retning.

For det andet fik vi en skattestigning, som ud i årene skal afbøde konsekvenserne af en stadigt dårligere kommunal økonomi. Når økonomien bliver dårligere er der nemlig altid udsigt til, at det går ud over dem, som har det sværest. I den sammenhæng bliver det tydeligere og tydeligere, at der ikke længere er råd til de erhvervsskattelettelser, som de blå har krævet år efter år – og som vi stillede forslag om at afskaffe.

Vi gik til valg på et håb om forandring og forbedring. I stedet blev vi sat til at rydde op i tidligere tiders dårlige beslutninger. Vi håber, det er sidste gang.

Udgivet i Læserbreve
Onsdag, 26 September 2018

Skattestigninger, nej tak!

Læserbrev af Tanya Buchreitz Løwenstein (V), byrådsmedlem, Skolebakken 42E, 6000 Kolding.

Politik handler om kompromis og om at kunne se sig selv i spejlet. Derfor glæder det mig, at skattestigningen ikke bliver en realitet i 2019 og forhåbentlig heller ikke behøves blive det i 2020 og årene frem.

På gårsdagens byrådsmøde, gav gruppeformændene i byrådets to største partier Venstre og Socialdemokratiet i hvert fald begge udtryk for, at skattestigning ikke er noget, der er groet i vores haver, men en nødvendighed for at få enderne til at nå sammen.

Det er mit klare håb og forventning at vi med udvikling, effektivisering og ikke mindst prioritering kan stå med et udgangspunkt for budgetlægningen i 2020, hvor skattestigningen på 0,5% ikke behøves at være en realitet.

Det bliver ikke en nem opgave, men med alle partier i byrådet med i budgetforliget, er der skabt rum og plads til arbejdsro fremfor politisk mudderkastning.

Jeg kan som venstremedlem godt se mig selv i spejlet med den indgåede aftale – og det er i bund og grund det vigtigste, når dagen eller byrådsperioden er omme.

Udgivet i Læserbreve

3. oktober danner Bramdrup Hallerne ramme om et usædvanligt debatmøde. Overskriften er "pissedårlig undervisning".

Den 3. oktober kan koldingenserne stifte nærmere bekendtskab med blandt andet forfatter og radiovært Knud Romer og med formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Anledningen er et åbent debatmøde, som også byder på indlæg fra prorektor ved UC SYD, dr. pæd. Alexander von Oettingen, direktør i Kolding Kommune Helle Thiele, formand for Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg Kristina Jørgensen samt en repræsentant for det fælles elevråd.

- For os er arrangementet led i vores satsning ”Fremtidens Skole”. Skolen er altid skueplads for intense diskussioner, og en af de aktuelle er den om ”pissedårlig undervisning”, som UC SYD skød i gang med en populær og anderledes debat på Folkemødet i sommer, siger Lars Hende Svenson, skolechef i Kolding Kommune.

Alle kikser

Den grundlæggende idé er, at man ved at fokusere på, hvad pissedårlig undervisning er, kan blive bedre til at lave god undervisning.

- Hvem vil ikke gerne undervise til UG med kryds og slange? Hvem vil ikke vinde prisen for bedste undervisning? Alle. Men virkeligheden er en smule anderledes. Pissedårlig undervisning kommer man ikke udenom. Tværtimod: Man bliver ikke en habil lærer uden også at kikse. Derfor kan man lære meget af pissedårlig undervisning, både som lærer og studerende, siger prorektor ved UC SYD, Alexander von Oettingen.

Debatmødet finder sted i Bramdrup Hallerne 3. oktober klokken 17-19. Man kan tilmelde sig ved at skrive en mail med emnelinjen ”Pissedårlig undervisning” til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Udgivet i Kolding
Onsdag, 26 September 2018

SF: Ungdomsråd er godt fra start

Læserbrev af Hans Holmer (SF), medlem af Kolding byråd og Børne- og Uddannelsesudvalget, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Vi er i SF rigtig glade for at det er lykkedes at komme et kæmpe skridt videre med at få et Ungdomsråd i Kolding kommune.

I SF og sikkert også i mange andre partier er det en vigtig sag for os, at få unge mennesker, så tidligt som muligt til at tage aktiv del i demokratiet.

Det vi er særlig glade for i forhold til det kommende Ungdomsråd er processen for tilblivelsen af det kommende råd. Her har der været afholdt 2 workshops hvor unge mennesker sammen med os som politikker fik nogle gode dialoger omkring hvad et Ungdomsråd skal indeholde. Skal det fx være: Fri for struktur og støtte – vi kan selv, eller lidt struktur, men stadig ungdomsinitiativbaseret. Eller noget helt tredje: Mere struktur og støtte, men stadig plads til ungdomsinitiativer. Og så den sidste: Fuld struktur og politisk indflydelse.

Hvis jeg skulle have gættet på hvilken de unge gerne vil have haft, så havde mit gæt været: Fri for struktur og støtte – vi kan selv.

Men netop ved at vi sammen har afholdt workshops er vi blevet klogere på hinanden og i fællesskab fundet ud af at den bedste struktur er: Mere struktur og støtte, men stadig plads til ungdomsinitiativer.

Den løsning vi i fællesskab er kommet frem til betyder blandt andet at Ungdomsrådet får høringsret men ikke høringspligt.

Vi synes at det kommende ungdomsråd er kommet rigtig godt fra start og vi glæder os til at et konstruktivt samarbejde de kommende år, så stort tillykke til de unge mennesker og Kolding kommune.

Udgivet i Læserbreve
Onsdag, 26 September 2018

Kultur som kulturel løftestang

Læserbrev af Merete Due Paarup (V), gruppeformand og næstformand kulturudvalg, Uhrevej 11, 6064 Jordrup.

Kulturudvalget arbejder på at sætte sigtelinjerne på fremtidens kultur i Kolding Kommune. Et af de vigtige indsatsområder er KULTUR som SOCIAL løftestang. Kulturen kan nemlig være løftestang for meget mere og mange flere. Det kan man gøres på rigtig mange måder - og det er dét vi gerne vil.

Det kan være at sikre at flere får adgang til alt det vi har, dedikere dele af kulturpuljen til særlige indsatser, udvikle nye måder at nå flere, få mere kultur ind i skolerne via skole-kultursamarbejdet, flere aktiviteter a la biblioteket der deler bøger ud i særlige boligområder, skabe kulturfripas, kultur i arbejde og andre tiltag - hvor kulturen er løftestang.

Vi med kultur på tværs af udvalg fx arbejder med et nyt unge-kulturhus, der efter en Finsk model, der har KULTUR som overskrift - men samtidig hjælper unge, der har det svært eller har brug for hjælp.

Når man vil mere af noget - og vil investere i udvikling af et område, så bliver vi nødt til at kigge på hvordan vi bruger kronerne i dag. Vores besparelse på Kvarterhuset er derfor ikke et udtryk for at vi ikke vil kultur som løftestang. Men vi vil det bredere ud og vi vil gerne re-tænke den måde vi gør det på - så flere blir en del i kulturen.

Udgivet i Læserbreve