Artikel filtreret på dato: Tirsdag, 25 September 2018

Tirsdag, 25 September 2018

Sådan Lunderskov

Læserbrev af Elvis Comic (S), byrådsmedlem, Gotthardpasset 8, 6000 Kolding.

Flot fremmøde til mødet i Lunderskov hallen mandag omkring det kommende Multicenter. Det viser det engagement, der er i Lunderskov og i lokalområdet.

Lunderskov er by i udvikling. Der flytter folk til byen, og det er godt for byudviklingen. Kolding Kommune udstykker grunde til boliger. Alt går i en positiv retning. Men alligevel mangler Lunderskov et multicenter. Et center hvor der er mulighed for at svede på den ene side, og for at hvile sig, læse bøger og lignende på den anden side.

Lige netop det, vil være med til at samle Lunderskov endnu mere. Et multicenter i Lunderskov vil også være med til at tiltrække flere borgere til byen - det er vigtigt, at der er noget til borgerne, som de kan benytte sig af i fritiden.

Lokale ildsjæle har brugt deres dyrebare tid til at lave skitser og planer for projektet. Det vil jeg kvittere for, også på vegne af Socialdemokratiet. Det viser hvor meget et lokalsamfund som Lunderskov kan løfte - det er fantastisk. Stor opbakning til projektet herfra.

Udgivet i Læserbreve