Artikel filtreret på dato: Søndag, 23 September 2018

Søndag, 23 September 2018

Fyr Danske Bank

Læserbrev af Hans Holmer, byrådsmedlem for SF, Skovbogade 8, 6000 Kolding & Karina Lorentzen, gruppeformand for SF, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

SF foreslår, at Kolding Kommune skifter bank. I dag har kommunen Dansk Bank, men ovenpå den seneste tids skandale om hvidvask, finder vi det etisk og moralsk forkert, at kommunen fortsat bruger en bank, der ikke har reageret med den fornødne omhu, og som har tjent fedt på de ulovlige aktiviteter. Som kommune forventer vi og lader det også få konsekvenser, hvis borgerne handler på lignende vis.

Vi anerkender, at der endnu ikke er faldet dom i sagen. Men banksager er også et spørgsmål om tillid, så selvom der endnu ikke er et juridisk grundlag for at skifte bank, kan vi ikke længere have tillid til Danske Bank. Ville vi betro Dansk Bank vore egne pengesager? Næppe. Således bør kommunen heller ikke.

Desuden mener vi, at hvis vi tager FN’s verdensmål for bæredygtighed alvorligt, vil det være et naturligt skridt at skifte Danske Bank ud. Ifølge verdensmål nummer 16, forpligter vi os nemlig på at bekæmpe ulovlige pengestrømme, og det mener vi, er uforeneligt med at fortsætte vores engagementer hos Danske Bank.

Udgivet i Læserbreve
Søndag, 23 September 2018

Ewii er på rette vej

Læserbrev af Gunner Nielsen (DF), medlem af Ewiis repræsentantskab, Skovlundvej 52, 6000 Kolding.

Der er unægtelig sket en del i forsyningsselskabet EWII, siden der var valg til repræsentantskabet for knap fire år siden.

Jeg var blandt de skarpe kritikere af alt det frås, rod og mærkelige investeringer og sponsorater som foregik.

Siden er der solgt tabsgivende firmaer fra. Alle de hårrejsende dyre sponsorater er sagt op. Der er lavet nye og klare regler for fremadrettede sponsering mere bredt, lokalt og billigt. Der er kommet en ny direktør og ny formand.

Alt dette var i høj grad tiltrængt. Nu er det vigtigt at kursen holdes og at vi passer på forbrugernes penge, så vi aldrig kommer ud i sådan noget rod igen.

Jeg stiller atter op til repræsentantskabet, når man kan stemme igen i perioden 5. november – 19. november 2018.

Udgivet i Læserbreve
Søndag, 23 September 2018

Bussernes køreplan i Vonsild

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, Lucernehaven 20, Vonsild, 6000 Kolding.

I Vonsild har man i Sydtrafik valgt, at buschaufførernes pauser holdes herude, på Lykkeshave i Vonsild, og Blåbærvej på vej til Dalby.

Det undrer mange herude. Der er da noget helt galt med den person, som har lavet den plan. Chaufførerne har ikke mulighed for at besøge et toilet, jeg vil tro at toiletbesøget ordnes i hække og buske.

På Lykkeshave holder de til stor gene for trafikken lige på hjørnet af Hoppesvej og Lykkeshave, med teksten, "ikke i rute" dørene er lukket, og der er ingen chauffør, måske han hviler sig på bagsædet. Der er ikke opsat busskure herude, hvor man kan stå i tørvejr, selvom bussen holder med lukkede døre. Der er ingen er ved, hvornår bussen kører igen. Førhen kørte busserne på faste minuttal nu står der 5-6 forskellige tider. Så hvis man påtænker at lave den obligatoriske test, hvor mange der benytter bussen, vil den ikke være realistisk, man er nødt til at finde en alternativ løsning.

De holder længe herude, man kan da ligeså godt sende dem hjem og spise, og komme på toilettet, det kan de da nå som ingenting. Vonsild er i meget stor vækst, der bliver bygget helt enormt herude, men busdriften virker bare ikke.

Det virker helt hovedløst Nu bakker de engang imellem ned på en markvej, eller holder på Hoppesvej, og kører hele rabatten op. Jeg vil tro uden at vide det, at det er det samme på Blåbærvej i Vonsild.

Udgivet i Læserbreve
Søndag, 23 September 2018

Borgere tilfredse med livet i Kolding

En undersøgelse af Kolding-borgernes syn på egen sundhed, tryghed og tillid, arbejde, fritid og familieliv viser, at to-tredjedele er meget tilfredse med livet.

Borgerne i Kolding Kommune er godt tilfredse med livet, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

I en ny analyse af syddanskernes livskvalitet har Region Syddanmark spurgt 1.174 borgere i kommunen om alt fra økonomi til tillid til andre og tilfredshed med hverdagen.

Og her svarer to-tredjedele, at de er meget tilfredse med deres livskvalitet. Et stort flertal af koldingenserne er desuden tilfredse med deres økonomiske situation og med mulighederne for at dyrke fritidsaktiviteter.

Det glæder borgmester Jørn Pedersen (V):

- Det er dejligt at læse, at vores borgere generelt er tilfredse med tilværelsen og har det godt. Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil, siger han og fortsætter:

- Samtidig er der også steder, hvor vi kan og skal gøre en indsats. Jeg kan blandt andet læse, at arbejdsløse og pensionister vurderer deres helbred dårligere, og at arbejdsløse i kommunen ofte føler sig ensomme. Det er bekymrende, og noget jeg selvfølgelig tager meget alvorligt.

Rigdom skal give rigere livskvalitet

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at viden om syddanskernes livskvalitet skal bruges til at skabe bedre livsforudsætninger.

- Lige nu oplever vi stor vækst og økonomisk fremgang i hele landet, og vi ved, at folk i beskæftigelse har bedre liv, bedre helbred og er mindre ensomme. Det kan vi især se i Kolding Kommune, hvor der er store forskelle i livskvaliteten i forhold til, om man har et arbejde eller ej, siger Stephanie Lose og tilføjer:

- Politik handler netop om at give alle bedre muligheder for at leve et godt liv, og ét af de steder, vi fra regionens side kan være med til at påvirke rammerne, er ved hele tiden at gøre behandlingen i vores sundhedssystem bedre og sikre praktiserende læger til alle borgere, siger hun.

Du kan læse rapporten her...

Udgivet i Kolding